Půjčky zdražují. Zorientujte se dříve, než podepíšete smlouvu. Úroková sazba a RPSN vám pomohou

Pokud si člověk vezme půjčku, mělo by ho zajímat, na kolik ho daná půjčka přijde, a to zejména v dnešní komplikované době. Je jasné, že vždy musí přeplatit původní hodnotu, otázkou je však o kolik. Je dobré sledovat úrokovou sazbu, ale zdaleka to nestačí.

Úroková sazba

Nejznámější ukazatelem je úroková sazba. Zde je potřeba dávat pozor na zkratku, která je u ní uvedená. Stanoví totiž jakého časového období se sazba týká. Nejčastěji se úroková sazba uvádí jako

  • roční „p.a.“ (z latinského per annum, tj. za rok, ročně),
  • čtvrtletní „p.q.“ (per quartale, za čtvrtletí) nebo
  • měsíční „p.m.“ (per mensem, za měsíc).

Pozor na zkratky

Pro názornost uveďme poněkud zjednodušený příklad. Vezmete si roční půjčku 10 000 Kč s úrokovou sazbou 5 % p.a. Na úrocích tedy za daný rok zaplatíte přibližně 500 Kč. Pokud byste si ale vzali tu stejnou půjčku ovšem s úrokem 5 % p.m., pak by se jednalo o měsíční úrok. Museli byste tedy zaplatit každý měsíc úrok ve výši 500 Kč, což by za celý rok činilo přibližně 6 000 Kč na úrocích. V tomto případě by měsíční úrok 5 % odpovídal ročnímu úroku ve výši 60 %. Rozdíl v jednom písmenku by půjčku pěkně prodražil, že?

RPSN

Pokud si však vezmete úvěr nebo půjčku (jste-li spotřebitel v roli fyzické osoby, není zde zásadní rozdíl) zjistíte, že kromě klasických úroků musíte většinou zaplatit i určité poplatky, a tím vám vznikají další náklady navíc. Ukazatel roční procentní sazby nákladů označovaný zkratkou RPSN zohledňuje všechny náklady spjaté s půjčkou. Je tedy mnohem komplexnější než úroková sazba. Co všechno se do RPSN tedy započítá? Kromě samotných úroků zde patří např. poplatky za

  • posouzení žádosti o úvěr,
  • uzavření smlouvy,
  • vedení účtu,
  • převod peněžních prostředků,
  • administrativní poplatek.

Pozor na pojištění schopnosti splácet. Některé společnosti ho vyžadují, ale poplatky na něj zpravidla nejsou v RPSN zahrnuty. Takže další položka, která úvěr prodraží.

RPSN rovnající se úrokové sazbě

RPSN nemůže být logicky nižší než úroková sazba. Pokud by se RPSN rovnalo úrokové sazbě nebo se jí těsně přibližovalo, s půjčkou nejsou spjaty kromě úroků žádné poplatky, případně jsou jen minimální, což je pro zájemce o půjčku výhodné. Pokud narazíte na vysoké RPSN, případně velký rozdíl mezi RPSN a relativně výhodným úrokem, zbystřete. Poskytovatelé půjček mnohdy těží z neutěšitelné situace či finančních neznalostí svých klientů.

U krátkodobých půjček (např. na jeden, tři nebo šest měsíců) bude RPSN situaci poněkud zkreslovat. Narazíte totiž na jeho velmi vysoké hodnoty (stovky, či dokonce tisíce), a to i u výhodných půjček.

Kterou půjčku si vzít?

Ukažme si poněkud zjednodušený teoretický příklad. Potřebujete si půjčit 60 000 Kč na 2 roky. Zvažujete mezi půjčkou A a B. Půjčka A má úrokovou sazbu 12 % a RPSN 114%. Půjčka B má úrokovou sazbu 7 % a RPSN 49 %. Půjčka B má sice o něco nižší úrokovou sazbu, nicméně několikanásobně vyšší RPSN. Na vlastních úrocích by tedy vyšla nepatrně lépe než půjčka A, ovšem poplatky ji značně prodraží. V každém případě nezapomínejte, že je potřeba seznámit se detailně se všemi podmínkami smlouvy.

Může vás zajímat

Když v zahraničí platíte kartou nebo vybíráte z bankomatu. Pozor na DCC