Na Košutce mají nový park! Vznikl podle přání lidí

PLZEŇ – V prostoru dnes už bývalého hřiště BMX na okraji sídliště Košutka, kde se často objevovaly černé skládky a občas přespávali bezdomovci, vznikl nový park.

Návrh parkových úprav se zrodil během dvou plánovacích setkání organizovaných Centrem pro komunitní práci západní Čechy na podzim 2016. „Lidé si přáli, aby se prostor po bývalém BMX hřišti stal podobně udržovaným a přehledným, jako je stávající park na přání Zemník. Měli zájem také o posezení a piknikování, o umístění ohniště, možnost protažení těla a také o psí koutek. To vše v parku nyní najdou,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Park zrealizovala Správa veřejného statku města Plzně. Na okraji jednoho z největších plzeňských sídlišť v městském obvodě Plzeň 1 tak vznikla nová skoro 2,5 hektaru velká parková plocha. Náklady na realizaci byly 18,5 milionu korun. „Chtěli jsme, aby se toto místo stalo zelenou oázou hlavně pro ty, kteří bydlí v jeho okolí. Po dobré zkušenosti s vybudováním parku na přání Zemník v sousedství nového parku Podzemník jsme chtěli zkrášlit i sousední zelenou plochu. Pracovně byl pro nový park v místě bývalého BMX hřiště používán název Podzemník, neboť se jedná o terénní sníženinu pod parkem Zemník. Ten název mu již zůstal,“ řekla místostarostka Městského obvodu Plzeň 1 Ilona Jehličková. „Lidé si přáli, aby se prostor po bývalém BMX hřišti stal podobně udržovaným a přehledným, jako je stávající park na přání Zemník. Měli zájem také o posezení a piknikování, o umístění ohniště, možnost protažení těla a také o psí koutek. To vše v parku nyní najdou,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Pojetím se nová část parku podobá parku na přání Zemník, veškeré úpravy jako například kamenné zídky či mlatové cesty jsou provedeny z přírodních materiálů. V parku bylo vysazeno 64 listnatých dřevin domácích druhů převážně dubů, habrů, javorů a bříz, ale i ovocné stromy jako například hrušně, třešně či moruše a 48 jehličnatých dřevin, převážně borovic lesních. Jedná se o druhy, které jsou pro toto stanoviště na okraji borového lesa vhodné. Velká část dřevin v parku přitom pochází z původních náletů (jasany, javory, duby, hlohy), u některých z nich došlo pouze k výchovnému řezu a zapěstování koruny. Tyto dřeviny lze poznat podle toho, že nemají ochranné kotvení kmene. Ke zpomalení odtoku vody byla ve spodní části parku upravena tůň, v níž jsou po delší dobu zachytávány srážky a slouží tak zároveň i jako ptačí napajedlo.

Podzemník navazuje severním a západním směrem na park Zemník, který byl dokončen v roce 2002. Spolu tak vytvářejí téměř čtyřhektarovou parkovou plochu v těsné blízkosti jednoho z největších plzeňských sídlišť. Autorkou projektu Parku Podzemník byla Jana Kohlová, která se podílela také na návrhu Parku Zemník. Práce na revitalizaci zeleného, avšak do té doby neudržovaného území nedaleko konečné autobusové linky číslo 30 na Košutce probíhaly od léta 2020 do podzimu 2021. Projekt za necelých 18,5 milionu korun včetně DPH realizovala podle návrhu zahradní architektky Jany Kohlové firma VYSSPA Sports Technology s.r.o. Výstavbu parku Podzemník plně hrazenou z rozpočtu města Plzně zajišťovala příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně.

Zdroj: Městský obvod Plzeň 1