Pomoc kamarádovi i jak se chránit. Čáslavští letci připravovali děti na krizové situace

Foto: MO ČR

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Vojáci 21. základny taktického letectva Čáslav spolu s kolegy z Ministerstva obrany navštívili minulý týden středočeské základní školy v Choceradech a Kostomlatech nad Labem se vzdělávacím projektem Příprava občanů k obraně státu. Starší generaci by to názorností mohlo připomenout hodiny branné výchovy.

„Neustále hledám pro naše děti něco, co je může posunout dál. Škola má být spojená s realitou, s praxí. Jsem proto ráda, že vojáci přijeli a seznámili děti s tím, jak armáda funguje. Cítím, že právě dnes je to velmi smysluplný projekt,“ říká kostomlatská metodička primární prevence Lenka Klepalová

Z pohledu ministerstva

„V rámci projektu děti mají získat informace o obraně státu, úloze ozbrojených sil či výhodách členství v mezinárodních organizacích,“ vysvětluje organizátorka akce Daniela Hölzelová z Ministerstva obrany. Dozví se, jaké úkoly musí vojáci v rámci své profese plnit, proč se jezdí do zahraničních misí, jaké rozlišujeme krizové stavy, jak si správně zabalit evakuační zavazadlo, nebo co je to branná povinnost

Seznámí se také s tím, jak armáda spolupracuje v mimořádných situacích, jako například při onemocnění COVID 19, kdy vojáci pomáhali v nemocnicích, v očkovacích centrech, domovech pro seniory nebo při likvidaci následků tornáda na Moravě.

Jak se stanu pilotem?

Kluky v obou školách možná nejvíc zajímalo, jaká kritéria musí splňovat potenciální adept na práci pilota. Jaký musí být jeho zdravotní a fyzický stav? Na otázky odpovídal pilot z čáslavské základny. „Jsem rád, že už budu vědět, že základní výbava pilota zahrnuje anti-G kalhoty, anti-G vestu a helmu s maskou. To všechno pilot potřebuje, aby přežil přetížení a pobyt ve výškách. Kalhoty stlačují nohy a břicho, vesta má uvnitř speciální měch, který oblek ještě přifukuje,“ pochlubil se nově nabytými znalostmi sedmák z choceradské základní školy, který by se v dospělosti rád stal pilotem vojenské stíhačky.

První pomoc kamarádovi

Žáci se také naučily, jak správně zachránit kamarádovi život. V rámci zdravovědy si prakticky vyzkoušeli základní prvky první pomoci s neodkladnou péči. Například jak zastavit krvácení, kardiopulmonální resuscitaci, uložení do stabilizované polohy, zprůchodnění dýchacích cest a co všechno musí obsahovat lékárnička.

Jaderný výbuch?

V rámci chemické ochrany se děti dozvěděly, co dělat při úniku nějaké chemické látky nebo jaké jsou prostředky individuální ochrany. Navlékaly si protichemické obleky, vyzkoušely filtrační oblek i jaké je to dýchat v ochranné masce. „Nasadit si masku a jednorázovou pláštěnku, to bylo super,“ svěřila se žákyně 6. třídy z kostomlatské školy.
Všechny pak zajímalo, kam a na jak dlouho se ukrýt před jaderným výbuchem, případně co si s sebou sbalit do evakuačního zavazadla.

Besedy s vojáky se postupně konají ve všech krajích ČR, v každém kraji se prezentuje nejbližší vojenský útvar.

Foto: MO ČR