Sucho zasáhlo povodí Moravy, vodohospodáři musí upouštět vodu z nádrží

Foto: Povodí Moravy, s. p.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Málo srážek, rostoucí teploty a zvyšující se nároky vegetace na spotřebu vody, to jsou faktory, které nepříznivě ovlivňují průtok v řekách v povodí Moravy. Ty se nyní průměrně pohybují jen na 15 až 50 procentech. Na řadě míst jim proto musí vodohospodáři vypomáhat vodou z nádrží.

Letošní březen patřil k nejméně deštivým za posledních 10 let. Situaci nepomohla ani nízká sněhová pokrývka během zimy. „Výjimečně jsme zaznamenali v posledních dnech patnáctimilimetrové srážky za 24 hodin. Ale z těchto srážek prakticky nic nedoteklo do vodních toků, vše si bere půda a rostliny. Průtoky v řekách proto aktuálně odpovídají 15 až 50 procentům průměrných květnových hodnot. Situace se ale promítá i do stavu podzemních vod, kdy například v mělkých vrtech v povodí střední a dolní Moravy, Jihlavy a Bečvy jsou hodnoty silně až mimořádně podnormální,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

V nádržích je vody dost i na opakované sucho

Průtok v Moravě se pohybuje mezi 60 a 40 procenty květnového normálu, Bystřička na přítoku do vodní nádrže Bystřička už ale hlásí stav sucha. Vodohospodáři proto začali řadu řek dotovat vodou z nádrží. „Je důležité udržovat v řekách takzvané minimální zůstatkové průtoky, aby vodní toky plnily své funkce a poskytovaly dostatečné podmínky pro život vodním živočichům a na vodu vázaným společenstvům a současně aby dostatečně ředily odpadní vody, vypouštěné do vodních toků například z čistíren odpadních vod,“ vysvětluje Gargulák.

Většina nádrží má zatím plné nebo téměř plné zásoby a vodohospodáři využívají jen nezbytné minimum. „Pracujeme s různými scénáři, tedy i se scénáři, že by se mohlo extrémní sucho opakovat. V současnosti jsou s ohledem na přijatá opatření plánované dodávky vody pro vodárenské účely z našich vodních nádrží zajištěné. V případě srážkového deficitu může v tocích bez možnosti nadlepšení vodou z nádrží docházet v průběhu jara a léta k jejich vysychání,“ ujišťuje Gargulák.