Když se zahraniční dovolená neobejde bez návštěvy lékaře. Kdy a co si budete muset uhradit sami

Čas dovolených, a tedy vytouženého odpočinku, se blíží. Mnozí z nás touží složit své tělo na písečné pláži, objevovat taje zahraniční kuchyně nebo se vtělit do role cestovatele-objevitele. Krásné plány nám však může zhatit medúza, která do nás láskyplně vpraví svůj jed. Podobně nás může obšťastnit nekončící průjem po místní kulinářské specialitě či zlomená noha po pádu z vyhledávané horské vyhlídky. A tak kromě tělesné újmy, utrpí značnou újmu často také naše peněženka. Jak je to tedy s hrazením lékařské péče v zahraničí? Co vám zaručí vaše klasická kartička zdravotního pojištění?

Země EU, EHP a Švýcarsko

Důležitou roli sehrává, kam jedete. Nejméně problémů čekejte v zemích EU a v zemích přidružených. Zejména v nich je totiž občanům ČR uznáván průkaz EHIC (The European Health Insurance Card), tedy Karta evropského zdravotního pojištění. Tento průkaz vám zabezpečuje při krátkodobých pobytech, což dovolená je, v jiné členské zemi EU přístup k veřejným zdravotním službám na stejné úrovni a za stejných podmínek jako mají místní občané navštívené země. Musíte se ovšem nechat ošetřit ve zdravotnických zařízeních (ordinace, nemocnice atd.), která jsou napojena na veřejný systém. Poskytnutou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně. Například za nutné ošetření v Itálii  zaplatíte jenom to, co by za něj zaplatil „domorodý“ zdravotně řádně pojištěný Ital.

Účty nevyhazujte

Pokud budete muset z nějakého důvodu uhradit platbu za ošetření v hotovosti (např. nebudete mít průkaz EHIC s sebou), uschovejte si účty. Po návratu do ČR můžete prostřednictvím své zdravotní pojišťovny žádat jejich uhrazení. Totéž platí pro případ, že vám péči poskytne zdravotnické zařízení, které není napojeno na veřejný systém. I v takovém případě můžete po návratu domů požádat o úhradu svou zdravotní pojišťovnu. Ta vám však refunduje zaplacenou částku jen do výše českých cen a pouze, pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená.

Náklady za léčbu v zahraničí bývají vyšší

Mějte na paměti, že v uvedených zemích pohlížejí na českého turistu jako na svého občana, proto si každý musí v hotovosti hradit vše, co je pro příslušnou zemi obvyklé.
Úhrada nutné a neodkladné péče v zahraničí tedy zajištěna je, ale téměř vždy (a to i v případě, kdy má ČR uzavřenou dohodu o poskytování bezplatné péče) znamená výdaje v místní měně podstatně vyšší, než které se po návratu do ČR pojištěnci vrátí. Proto je na místě všem klientům cestujícím do zahraničí zdůraznit nutnost cestovního připojištění.

Cestovní připojištění vám může zachránit desetitisíce

Nejde totiž jen o úhradu samotné péče, poskytnutých léků a zdravotnického materiálu, ale i o poskytnutí transportu zpět do ČR, který až na výjimky není součástí žádné mezinárodní smlouvy. Pokud by se stalo, že by pojištěnec v zahraničí dokonce zemřel, zůstávají jeho rodině pohledávky za přepravu zpět do ČR a repatriaci ostatků ve výši desítek tisíc.

Zdroj: TZ RBP, TZ VZP