Nedostatky v provozní hygieně restaurace U Stejskalů v Neratovicích už byly odstraněny!

Zašlá špína v kuchyni už se nekoná. Foto: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

MĚLNÍK – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla dne 11. 04. 2022 kontrolu v rámci běžného zdravotního dozoru v restauraci U Stejskalů v Neratovicích. A dobře nedopadla!

Na místě byly shledány nedostatky v provozní hygieně, které svědčily o tom, že úklid prostor není prováděn řádně, ani s dostatečnou frekvencí. Podlahy, stěny, zařizovací předměty a povrchy technologických zařízení byly zejména v hůře přístupných místech znečištěné zašlou nečistotou, mastnotou, prachem a zbytky pokrmů.

Staňte se členy FB skupiny Noviny kraje – Středočeský a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Na některých silně exponovaných místech v kuchyni byly položeny kartonové obaly pro zachycení mastnoty, nebo místa obalena plastovou fólií, která byla v době kontroly silně znečistěná. Chladicí a mrazicí zařízení byla uvnitř i vně znečištěná zbytky surovin a pokrmů, těsnící gumy byly poškozené, popraskané, místy zjištěn výskyt plísně, zařízení napadeno rzí. V zázemí provozovny se dále vyskytoval nepoužívaný inventář a předměty nesouvisející s vykonávanou činností.

Vzhledem k uvedenému zjištění vydali hygienici příkaz k provedení řádného úklidu a následné sanitace provozních prostor. Za zjištěné nedostatky byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

Dne 20. 04. 2022 byla v daném zařízení provedena opakovaná kontrola, kdy zaměstnanci KHS ověřili, že řádný úklid byl proveden.

Kuchyň se už zdaleka blýská jako nová