Oprava rakovnických mostů se odkládá. Žádnému dodavateli se do toho nechtělo!

foto: Město Rakovník

RAKOVNÍK – Šest rakovnických mostů a lávek potřebuje rekonstrukci. Nejhůře jsou na tom dva mosty na jihovýchodním okraji města: most č. 17 nad Papírnou a most č. 16 za čistírnou odpadních vod.

U Mostu č. 17 pod Papírnou loňská technická prohlídka ukázala nejhorší stav, proto by měl být opraven co nejdříve. Byl navržen na realizaci v roce 2022. Předpokládané náklady mají být podle rozpočtu projektanta 4,25 milionu korun.

Staňte se členy FB skupiny Noviny kraje – Středočeský a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Dalším mostem v pořadí je most č. 16 za čistírnou odpadních vod u Hradcova mlýna, který byl původně vybudován jako provizorní hospodářský přejezd. Nyní byla v železobetonových rámech odhalena korodující výztuž. Provizorně tak byla osazena betonová svodidla na obě strany vozovky. Na most vydáno stavební povolení v lednu loňského roku, předpokládané náklady přesahují pět milionů korun.

Nepovedená veřejná zakázka

V březnu bylo městem zahájeno řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení (ZPŘ) na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele. V případě ZPŘ se dá většinou očekávat i hojná účast menších dodavatelů, kteří mnohdy nabídnou podstatně nižší nabídkové ceny, například za účelem pokrytí aktuálního nedostatku jiných zakázek či ve snaze získat referenci a dobrou dodavatelskou pověst u zadavatele či v daném regionu. V daném termínu ale nebyla rakovnické radnici doručena žádná nabídka, bylo tedy rozhodnuto zadávací řízení v současné době zrušit.

Pokud budou stavby mostů podle odevzdaných projektových dokumentací stále odsouvány, může se stát, že v případě zhoršení jejich technického stavu budou muset být dokumentace  z důvodu neaktuálnosti aktualizovány za zvýšených finančních nákladů .

Předpokládaná hodnota celé zakázky byla 9 055 000 Kč bez DPH. Bylo to málo?

Data výběrové řízení

Počátek běhu lhůty: 18. 03. 2022
Nabídku bylo možné podat do: 11. 04. 2022
Zrušeno dne: 02.05.2022