Parkovací dům Eliška zvýší počet parkovacích míst v Nymburku. Co vše změní?

Foto: Město Nymburk

NYMBURK – Chystaný parkovací dům Eliška navýší kapacitu stávajícího parkoviště na více než dvojnásobek.

Částečné řešení nedostatku parkovacích míst nabízí studie parkovacího domu z roku 2020. Rada města tehdy schválila návrh optimální varianty parkovacího domu a rozhodla odložit zpracování projektové dokumentace až na dobu po dokončení lávky.

Staňte se členy FB skupiny Noviny kraje – Středočeský a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Nyní ve spolupráci s autorem studie Ing. arch. Petrem Preiningerem vzniknou podklady pro projektovou dokumentaci. Plánovaná dvoupodlažní budova bude částečně pod úrovní terénu, počet parkovacích míst by se ze současných 95 měl zvýšit na 197.

Hlavně dostatek zeleně

Bezbariérový dvoupodlažní parkovací dům bude situován v severní části stávajícího parkoviště. Projekt počítá s přesunutím a modernizací veřejných toalet. „Naší podmínkou bylo, aby projekt zahrnoval dostatečné množství zeleně, dbal na hospodaření s dešťovou vodou, umožnil lepší využití prostor pod bytovým domem Eliška a zlepšil celkovou dopravní obslužnost lokality,” uvedl starosta Tomáš Mach.

Kruhová křižovatka

S architektem se nyní také řeší vlastní umístění stavby, aby nenarušovala stávající panorama. Studie pracuje také s možností vytvoření malého okružní křižovatky namísto stávající křižovatky v Kolínské ulici mezi mostem a náměstím, které by zjednodušilo příjezd na parkoviště. Otevírá tak další možnosti využití podzemních prostor pod bytovým domem Eliška, kde se nachází sklady a garáže.