Řidiče v Českých Budějovicích čeká úplná uzavírka části dopravně vytížené Rudolfovské třídy

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Řidiče v Českých Budějovicích čeká uzavírka další ulice. Už v příštím týdnu se uzavře dopravně vytížená Rudolfovská třída v části mezi ulicemi Štítného a Nádražní. Jde o nepříjemnou uzavírku s pravděpodobným dočasným zhoršením průjezdnosti krajského města, která však bude využita ke třem synchronizovaným nezávislým stavebním úpravám.

Od 5. června do 31. srpna čeká motoristy v Českých Budějovicích úplná uzavírka části Rudolfovské třídy. Vjezd do Štítného bude umožněn. Vozidla MHD budou moci uzavřeným úsekem projíždět. Během této doby zde dojde k vybudování nové přípojky horkovodu a elektřiny a uložení kabelů pro moderní naváděcí parkovací systém města. Poté, co se doprava na tuto část Rudolfovské třídy vrátí, bude do 16. října uzavřen chodník a parkovací pruh po pravé straně směrem k Nádražní. S tím bude současně uzavřena část Chelčického ulice.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Českobudějovická teplárna v tomto úseku vybuduje v trase nefunkčního parovodu nový horkovodní rozvod 2 x DN 100/200 v délce 178 metrů až k Chelčického ulici. Odtud povede přípojka 87 metrů do bytového domu Chelčického číslo popisné 77/23. Práce zásobování stávajících odběratelů teplem nijak neomezí.

Společnost EG.D novou přípojkou vyřeší napojení odběrného místa v Nádražní ulici. Půjde o instalaci technologie trafostanice uvnitř budovaného bytového domu, úpravu kabelového rozvodu nízkého napětí a také provedení kabelové smyčky vysokého napětí před budovou Státního okresního archívu. Sloužit bude k napojení trafostanice.

Stavba moderního městského naváděcího systému na parkovací plochy pak vyžaduje položení kabelů přes Rudolfovskou před křižovatkou s Nádražní ulicí. Investorem těchto prací je statutární město.

Dočasná omezení jsou pak vyvážena pokročilými technologiemi, které jsou efektivnější a úspornější. Zlepšuje se tak životní prostředí nejen ve městě. Všichni tři investoři se za případné obtíže v dopravě předem omlouvají a budou usilovat o co nejkratší časovou náročnost prací.