Oak Island: Jaký poklad se asi ukrývá v podzemí ostrova?

Před pobřežím Nového Skotska, vzdálen 70 kilometrů od města Halifaxu, leží malý nenápadný ostrov, který však skrývá velké tajemství. Je to Oak Island.

Důmyslné zaplavovací šachty

Vědci se o tomto místě dohadují už celá staletí a jisté je jen jedno: někdo zde kdysi dávno něco ve velikých hloubkách schoval a ten někdo musel disponovat ohromnými prostředky.

Oak Island je totiž technicky perfektně zajištěný systém tunelů a jeskyní. Pomocí moderních vrtacích souprav se zatím badatelé dostali 60 metrů pod zem, ale před cílem museli zastavit – geniální zaplavovací systém brání vyzvednutí předmětů, které zde kdysi byly ukryty.

V roce 1798 byla objevena zeminou naplněná hlavní šachta – takzvaná Money pit. Již v roce 1805 ztroskotaly tehdy ještě velice amatérské vykopávky v třicetimetrové hloubce. Komplex byl najednou zaplaven vodou. Dnes se vychází z existence nejméně dvou zaplavovacích šachet.

Různé teorie

Dosud byly na denní světlo vyneseny nejrůznější nálezy: mosazné kusy, úlomky porcelánu, dřevěné uhlí, malý kus pergamenu a konečně pískovcová deska s neznámými znaky písma. Očividně zde byli činní lidé, kteří s nesmírným nasazením ukryli něco moc důležitého.

Domněnky o staviteli komplexu se rozcházejí. Někteří věří, že na Oak Island sir Francis Drake hodlal schovat nashromážděné bohatství, další tvrdí, že Oak Island je místem uchování domnělých Shakespearových rukopisů, další si myslí na tajné místo uložení pohádkami opředeného pokladu z Tumbezu v Peru, který za časů španělských dobyvatelů náhle beze stopy zmizel, další lidé zase myslí na pirátský poklad.

Piráti by si však bývali zřejmě zvolili jednodušší způsob, jak ukrýt své bohatství do bezpečí. Oproti tomu musel stavitel na Oak Islandu strávit celé měsíce se zřizováním a konstrukcí celého komplexu a musel si být plně vědom toho, že jeho „poklad“ si jen tak někdo příliš brzy nevyzvedne. Ani on sám ne, jak se zdá. K čemu tedy taková námaha? Proč a pro co hledal někdo tak jisté místo úschovy?

Spisovatelé ke všem těm teoriím přidali ještě jednu další. Je možné, že Oak Island je místem uchování nějakého mimozemského artefaktu. A „bohové“ pověřili lidi, aby jej bezpečně ukryli. Není to o nic fantastičtější myšlenka, než všechny ostatní spekulace, které byly o Oak Islandu do dnešního dne vysloveny. Na každý pád tam dole něco leží.