Méně skládek – více energie. V Litovli začnou sbírat gastroodpad

Zdroj a foto Městský úřad Litovel

LITOVEL – Litovel se stane další obcí v Olomouckém kraji, ve které se bude sbírat gastroodpad. Hnědé popelnice se ve vybraných lokalitách města objeví v září tohoto roku. Smyslem tohoto projektu je snížit podíl směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku, a tím snížit růst poplatků za jeho likvidaci.

Gastroodpad, tedy biologicky rozložitelný kuchyňský odpad, tvoří až třetinu obsahu „černých popelnic“ a při jeho vytřídění klesá nejen množství uloženého směsného komunálního odpadu na skládkách, ale také poplatky za jeho likvidaci. „Smyslem projektu je tento odpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat v lokálních bioplynových stanicích,“ uvádí město Litovel na svém webu. Mezi gastroodpad patří potravinový odpad z restaurací, stravovacích zařízení a kuchyní v domácnostech. Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků jídla rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Do popelnice na gastroodpad patří:

 • tepelně upravené i neupravené potraviny rostlinného a živočišného původu
 • prošlé potraviny i s původním obalem (papír, plast, kov)
 • tepelně zpracované či syrové maso, rybí a drůbeží kosti
 • mléčné výrobky včetně tekutých
 • zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce
 • zbytky nedojedených jídel
 • pečivo, cukrovinky, sedliny kávy a čaje

Do popelnice na gastroodpad nepatří:

 • potraviny ve skleněných obalech
 • samostatné plastové obaly, sklo, kovy
 • gumové či mikrotenové rukavice, mycí houbičky, drátěnky
 • jednorázové nádobí (tácky, kelímky, příbory)
 • kameny, zemina, dřevo, tráva, popel, nedopalky
 • vepřové a hovězí kosti, uhynulá zvířata, psí exkrementy
 • jedlé oleje a tuky, nebezpečné odpady a podobně

Vytřízený odpad putuje od producentů do lokální bioplynové stanice EFG Rapotín BPS, kde jej zpracovávají na ekologickou elektrickou energii, teplo a biometan. Hnědé sběrné nádoby o objemu 120 litrů s označením gastroodpad budou rozmístěny na vybraná stanoviště ve městě Litovel. Třídění kuchyňského odpadu rostlinného i živočišného původu již zavedli například v Šumperku, v Olomouci nebo ve Šternberku.