Dobrovolníci zabojovali za čistší Vysočinu, sesbírali 70 tun odpadu!

Foto: Kraj Vysočina

KRAJ VYSOČINA – Do třináctého ročníku akce Čistá Vysočina se zapojilo přes dvacet tisíc dobrovolníků. Nejvíce odpadků, jako je již pravidlem, nacházeli kolem silnic, vyčistili ale i koryto řeky Sázavy.

V letošním ročníku tradiční akce za čistou Vysočinu se podařilo přírodě ulehčit o 70 tun odpadků. Přispěl k tomu i rekordní počet dobrovolníků, téměř 26 tisíc. „Odpadu je zhruba stejně jako v loňském roce, kdy ovšem účast a počet zaregistrovaných úseků byly i kvůli pandemii poloviční,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

O odvezení největšího množství odpadků, celých 48 tun, se postarala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Šlo o odpad nalezený v okolí dvou tisíců kilometrů silnic. Dalších více než 20 tun odstranili dobrovolníci z komunikací, které jsou v majetku obcí. Kromě toho se nadšenci pustili i do úklidu řeky Sázavy. K vyčištění více než 50 kilometrů břehů i toku využili loďky a postupně tak odstranili 2,3 tuny různého smetí.

V množství nalezeného odpadu je ale zároveň možno sledovat pozitivní trend. „Už během přihlašování jsme měli od některých účastníků zprávy, že se situace zlepšuje a že je odpadků kolem silnic, které chodí každoročně uklízet, méně. Přejme si, aby tomu tak bylo i nadále,“ dodala Hana Hajnová.