Nová požární technika či oprava školního hřiště. Prostějov získal milionové dotace z kraje

Městský hřbitov v Prostějově, foto Magistrát města Prostějova

PROSTĚJOV – Statutární město Prostějov podalo žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje z různých dotačních titulů a bylo úspěšné. Získalo téměř 2.2 milionu korun. Získané finanční prostředky budou použity v několika oblastech.

Jak vysvětluje primátor města František Jura, získané dotace budou rozděleny do několika oblastí. Ze získaných dotačních financí se opraví zvonice na Městském hřbitově, dále budou získané peníze využity na pořízení nové požární techniky a věcného vybavení pro dobrovolné hasiče v Čechovicích, Domamyslicích, Krasicích, Vrahovicích a Žešově. Další finance z poskytnutých dotací poplynou na rekonstrukci venkovního hřiště v areálu Střední odborné školy podnikání a obchodu v Rejskově ulici. To je ve špatném technickém stavu a z důvodu nebezpečí úrazu je v současnosti uzavřeno. „Hřiště tak bude v budoucnosti moci opět sloužit k výuce tělesné výchovy studentů školy a rovněž bude volně přístupné veřejnosti,“ uvedl primátor František Jura.  Krajské dotační peníze podpoří také rekonstrukci šaten hostí na zimním stadionu v Prostějově, které jsou ve špatném stavu a také výměnu profilového prosklení u východní štítové stěny stadionu spolu s novým řešením vzpěr ocelové konstrukce haly.“

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.