Propadající se palubková podlaha ve Sportovní hale v Rakovníku se konečně dočká opravy!

Foto: Sportovní hala Rakovník

RAKOVNÍK – V současné době má rakovnická sportovní hala už zcela nevyhovující sportovní palubkovou podlahu. Oprava je už ale nadohled. Firma, která vzešla z výběrového řízení, ji bude rekonstruovat od 4. 7.  do 20. 8. 2022.

Město Rakovník je vlastníkem Sportovní haly v Rakovníku od roku 2019. Stav její podlahy je tristní. Odlupuje se dřevěný povrch a tvoří se třísky, které jsou pro sportovce nebezpečné.
Dřevěný rošt je už tak poničený, že se podlaha se na několika místech dokonce propadá.

Podlaha už byla v minulosti opravená za pomoci pryskyřice. Ta však nejde odstranit a tvoří šupiny, které po uvolnění můžou způsobit zranění sportovců.

V loňském roce proběhla příprava na celkovou výměnu sportovní podlahy. Zároveň se provedla studie celkové rekonstrukce Sportovní haly, včetně snížení stropu nad sportovní podlahou, proto se od celkové rekonstrukce podlahy odstoupilo.

V současnosti se tak ale stále používá stávající nevyhovující palubková podlaha. „Protože zatím nevíme, v jakém roce proběhne celková, finančně náročná rekonstrukce sportovní haly, město se rozhodlo palubkovou podlahu opravit,“ uvedla Kateřina Hradilová, tisková mluvčí radnice.

Oprava bude spočívat v demontáži dvou dřevěných vrstev podlahy a 50 % výměny propadlého roštu. Zachová se stávající technologie sportovního povrchu a nebude nutné vyhovět novým normám na sportovní podlahy. Předpokládaná cena za opravu je 2 300 000 korun vč. DPH.

Rekonstrukci provede na základě výběrového řízení firma ALTRYSS, jejíž nabídka se ukázala jako nejvýhodnější.

Foto: Město Rakovník