Brána do historické části města. Nový most Václava Rendera v Olomouci je otevřen pro dopravu

OLOMOUC – Je úplně nový a přitom lehce připomíná cosi z olomouckého fotoarchivu. Nejen tím je most na Masarykově třídě zajímavý. Včera byl slavnostně pojmenován, dnes byl otevřen pro dopravu. Přečtěte si, jak s unikátní most vznikal.

„Cením si toho, že se podařilo vybudovat tak zajímavou a kvalitní stavbu, že si zhotovitel poradil s náročnou prací uprostřed hustě obydlené části města a zvládl i dodržet slíbený harmonogram. Jsem moc rád, že se už most otevírá do běžného provozu a věřím, že s ním budou dnešní Olomoučané i další generace spokojeny,“ uvedl primátor Olomouce Mirek Žbánek při křtu nové stavby. „Most vede přes vodu a voda je symbolem života. Přál bych si, aby se s dokončením stavby do celé této části města vrátil bohatý život, který byl po dobu stavby do značné míry limitovaný,“ doplnil náměstek olomouckého primátora Matouš Pelikán.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Most s dopravním označením SO 03.2, kterému se během stavby říkalo lidově Rejnok a teď dostal jméno podle barokního sochaře Václava Rendera, je v lecčem originální a v olomouckých poměrech jedinečný. I proto si zasloužil nynější slavnostní pojmenování, byť celá protipovodňová opatření, jejichž je součástí, ještě budou několik měsíců pokračovat.

Jeho stavba trvala 22 měsíců. Začala v září 2020 a skončila v červnu 2022. Zahrnovala výrobu mostní konstrukce, dopravu z Itálie do Olomouce, kompletaci jednotlivých komponentů, technicky složité vysunutí 290tunových kolosů nad řeku, neméně náročné propojení všech inženýrských sítí, položení kolejí a všech konstrukčních vrstev vozovky. Most spojuje dva břehy Moravy na mimořádně důležité tepně mezi hlavním nádražím a centrem města. Protože je na tak frekventovaném místě a je téměř pomyslnou branou staré části města, hodně záleželo i na podobě stavby. To se promítlo do geneze jeho zrodu.

Když byly roku 2014 zveřejněny v rámci příprav na II. B etapu protipovodňových opatření v Olomouci původní návrhy mostu, vzbudilo to vlnu nesouhlasných reakcí. Návrh představoval ryze technicistní řešení, které se na významné místo nehodilo. Tehdejší vedení města proto i s rizikem zdržení stavby trvalo na změně podoby mostu. Poprvé v novodobé historii se tak radnice obrátila přímo na renomovaného architekta Antonína Nováka z atelieru DRNH, v té době čerstvého držitele titulu Architekt roku, s výzvou k vypracování originální konstrukce mostu. „Chtěli jsme, aby na tak důležitém místě vyrostla elegantní a architektonicky hodnotná stavba. Napadlo nás, že by mohla obsahovat i nějaké reminiscence na známý ocelový most s obloukovou konstrukcí z 19. století,“ vzpomíná tehdejší náměstek primátora Jan Holpuch.

Zkušený architekt pak v prosinci 2014 skutečně představil radním originální návrh. Spočíval v konstrukci se třemi nosnými ocelovými zvlněnými oblouky. Právě jejich zvlnění dávalo konstrukci lehkost a až zdání pohybu, připomínajícího „let“ rejnoka vodami oceánu. Rejnok byla i přezdívka, kterou návrh rychle dostal. Novákovy oblouky přitom nebyly jen efektním prvkem, ale řešením technických požadavků investora, tedy státního podniku Povodí Moravy, aby do koryta řeky nezasahovaly mostní pilíře. Vypracování nového návrhu a veškeré projektové dokumentace i získání potřebných povolení trvalo do července 2015. Na harmonogram stavby to ale nakonec vliv nemělo. Náklady na přemostění řeky v této podobě dosáhly zhruba 100 milionů korun. Nový návrh mostu se i díky pomoci tehdejšího ministra zemědělství Mariana Jurečky podařilo zařadit jako vyvolanou investici do rámce státní dotace na protipovodňová opatření.

Specifická byla i sama stavba. Uprostřed husté zástavby a rušné komunikace vede velké množství inženýrských sítí, které nesměly být během stavby přerušeny, přes staveniště se také po celou dobu dalo pěšky procházet. Starý betonový most se proto boural po částech a nový stavěl po polovinách. Inženýrské sítě musely být nejprve umístěny na zbývající části starého objektu a následně přeneseny na již dokončenou novou část. Také vysouvání konstrukcí mostu, smontovaných až na místě, bylo technickým oříškem, navíc se lišil postup v případě jedné a druhé poloviny konstrukce. Využit k tomu byl systém kolejnic a hydraulických pístů.

Dnes je most hotov. Jeho druhou premiérou je vlastní jméno. Zatímco jiné takové stavby bývají lidově nazývány obvykle podle lokality, tento originální most dostal jméno po významném olomouckém barokním tvůrci Václavu Renderovi. V jiných městech jde o letitou praxi, v Olomouci o novinku. „Václav Render si takovou poctu zaslouží, byl to umělec a patriot, který ve městě zanechal řadu významných děl, kromě jiného mramorový oltář v našem kostele svatého Mořice, a inicioval a sám z velké části i zaplatil stavbu monumentálního sloupu Nejsvětější Trojice,“ připomněl mořický probošt otec František Hanáček, který následně nové stavbě požehnal, aby sloužila k prospěchu veřejnosti.

Nový most v číslech

– Nový most na Masarykově třídě je ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka činí 63,3 metru, široký je 26,3 metru. Most vede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky Moravy.

– Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 kubíků za sekundu.

– Most navrhl v roce 2014 architekt Antonín Novák z atelieru DRNH

– Konstrukci vyhotovila a v Olomouci na místě sestavila italská firma Maeg Montevarchi.

– Náklady na stavbu (bez dopravního napojení) jsou asi 100 milionů korun

– Stavba začala v září 2020 a skončila v červnu 2022