Sčítací rámy ve středočeských autobusech by měly utnout diskuse, kdo na koho doplácí!

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Informace o množství a pohybu cestujících zajímají především starosty. Od nich se totiž odvíjejí krajem nastavené standardy dopravní obslužnosti. A podle nich hejtmanství žádá od radnic na zajištění veřejné dopravy finanční příplatky.

Zatím je možnost získat přesné a opakované informace o počtu cestujících mezi jednotlivými místy kraje technicky limitovaná formou. Dosud se dělají jen přepravní průzkumy, při nichž sčítací „komisaři“ v určený den evidují počty lidí aktuálně nastupujících a vystupujících. Někteří starostové se ale domáhali přesnějších čísel.

Středočeské autobusy v rámci dopravního systému PID, který pokrývá celý kraj, dostanou proto nově sčítací rámy. Ty budou mapovat pohyb cestujících přesně. Vyloučí se tak diskuse, kdo na koho doplácí.

Právě dlouhodobé a přesné vyhodnocení vytíženosti jednotlivých linek a jejich spojů má být důvodem, že některé obce a města odmítly na standardy a od nich odvozené finanční platby přistoupit. Pokud se ale na platbách s krajem nedohodnou, dojde od konce léta k redukci dosavadního počtu spojů na rozsah, který kraj označil jako standard.

Sčítací rámy a požadovaná přesná data, odkud a kam lidé v autobusech jezdí, budou ovšem podle Petra Boreckého, náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast veřejné dopravy, až koncem roku 2024. Do 14. 12. mají dopravci platné smlouvy s krajem. V rámci veřejných soutěží, na jejichž základě budou uzavřeny nové smlouvy, už podmínka mít ve dveřích rámy bude.