Řeky v kraji sužuje sucho, mnohé nejsou ani na třetině průtoku

ZLÍNSKÝ KRAJ – Průtoky silně pod normálem a na mnoha místech dokonce sucho, tak vypadá situace uprostřed července na vodních tocích v povodí Moravy. Na většině z významných vodních toků neteče ani třetina obvyklých měsíčních hodnot, a to i přes srážky na začátku prázdnin.

Zatímco před 25 lety Moravu devastovaly povodně, nyní je situace zcela opačná. V Olšavě v Uherském Brodě vodohospodáři naměřili jen 14 procent dlouhodobého měsíčního průměru, Vsetínská Bečva v Jarcové je na 15 procentech, Dřevnice ve Zlíně na 12 procentech a Rožnovská Bečva v Rožnově pod Radhoštěm dokonce na 3 procentech.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Podle generálního ředitele Povodí Moravy, Václava Garguláka, je hlavní příčinou jev zvaný evapotranspirace. „I když se nám zdá, že relativně prší a v řekách by měl být dostatek vody, není tomu tak. Vysoké teploty způsobují velký odpar vody z území a zvyšují nároky vegetace na vodu. Jinými slovy to, co spadne v podobě srážek, se velmi rychle odpaří. Co se neodpaří, spotřebují rostliny. Do řek se dostává velmi malé množství vody. Vodu navíc zachytává nenasycený půdní profil,“ vysvětluje Gargulák.

Srážky v předminulém týdnu se podařilo vodohospodářům zachytit v některých vodních nádržích. „Na počátku července bylo více srážek, proto jsme mohli částečně doplnit zásoby vody v nádržích. Od minulého týdne už opět nadlepšujeme a dotujeme vodní toky vodou z vodních nádrží,“ uvedl Gargulák.

Podle vodohospodářů nebude situace v blízké budoucnosti o moc lepší. „Vzhledem k tomu, že se v nejbližších dnech neočekávají výraznější srážky, předpokládáme, že stavy na vodních tocích budou nadále setrvalé nebo mírně klesající. V místech výskytu bouřek může dojít k mírnému rozkolísání hladin vodních toků,“ dodal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.