Zmizel bufet a veřejné toalety. Místo toho vyroste na odpočívce na 52 km dálnice D1 další KFC!

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Modernizace původní 50 let staré odpočívky na D1 ve směru na Prahu se přehoupla do 2. poloviny.

Původní nevyužívaný bufet a veřejné toalety už zmizely. V těchto místech roste nová provozovna KFC, přibude nový mobiliář, dětské hřiště a sadová úprava. Do provozu bude odpočívka uvedena začátkem září tohoto roku.

V těchto dnech pracuje na stavbě přibližně 15 kusů těžké techniky, dvacítka nákladních automobilů a 50 lidí. Práce probíhají například na odvodnění celé odpočívky. U vjezdu nově vzniká i retenční nádrž, kam bude při zvýšených průtocích přesměrována část dešťové vody pomocí oddělovací šachty. Po dokončení bude nádrž schopna zadržet až 650 m3 vody.

V severní části odpočívky, jižně od krajní komunikace, rostou ve dvou řadách šikmá parkovací stání pro těžká nákladní vozidla – celkem jich bude 98.

Foto: ŘSD