Když nejste spokojeni se svým lékařem. Kam se obrátit se stížností

Narazit na lékaře, který je skutečný odborník a zároveň má ke svým pacientům lidský přístup, je výhra v loterii. Někdy dokonce ještě více. Co však dělat, pokud máte pocit, že váš lékař zanedbal léčbu nebo jeho chování k pacientům překračuje meze únosnosti? Nejlepším řešením je vždy pokus o nalezení společného jazyka a vyřešení problému. Jenže co dělat, když se to nepodaří? Máte-li pocit, že jste v právu, pak nezbývá nic jiného, než si stěžovat. Jenže komu a jak?

Kam se obrátit se stížností

Abyste věděli, kde si máte stěžovat, musíte si nejprve ujasnit, na co a na koho si chcete stěžovat. Nestačí jen usoudit, že váš doktor je naprosto hrozný a neschopný. Nejdříve si tedy položte tyto základní otázky:

  • Stěžuji si na něco, co je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění?
  • Stěžuji si na lékaře, který je zaměstnancem, nebo na lékaře jako provozovatele celého zdravotnického zařízení?

Kdy si stěžovat na zdravotní pojišťovně

Zdravotní pojišťovnu se vyplatí oslovit zejména tehdy, pokud se stížnost týká problémů s vykazováním a úhradou lékařských výkonů či zdravotních pomůcek nebo také s nedodržováním ordinační doby ze strany lékaře.

Příkladem budiž situace, kdy lékař vykáže výkon, který neprovedl. Znamená to, že pojišťovna mu zaplatí za něco, co vůbec neudělal. Pacient to náhodou zjistí ze svého výpisu a chce problém řešit. V nemocnicích se může jednat např. o situaci, kdy lékař pacientovi sdělí, že si musí sám opatřit inkontinenční pleny, přičemž ve skutečnosti pacient splňuje nárok na to, aby mu byly nemocnicí poskytnuty.

Kdy oslovit zaměstnavatele lékaře

Pokud máte pocit, že lékař nevykonává zodpovědně svou práci či jeho lidský přístup pokulhává za lékařskou etikou, obraťte se nejdříve na jeho nadřízeného, resp. na vedení zdravotnického zařízení. (V nemocnici bude tedy přímým nadřízeným patrně primář, u polikliniky se může jednat rovnou o její vedení.)

Kdy jít se žádostí ještě výše

Pokud si chcete stěžovat na zdravotnické zařízení jako takové, pak se musíte obrátit na zřizovatele. U krajských nemocnic se většinou jedná o daný krajský úřad. Zřizovatelem může být také ministerstvo zdravotnictví, a to zejména u fakultních nemocnic nebo specializovaných léčebných či rehabilitacích ústavů.

Kdy se obrátit na lékařskou komoru

Stížnost ohledně odborného pochybení lékaře či neetického postupu můžete také adresovat České lékařské komoře nebo v případě zubařů České stomatologické komoře. Stížnost musíte podat písemně do jednoho roku od doby, kdy k chování došlo. Nemusí ji podávat pouze pacient, ale také např. příbuzný či kdokoli jiný. Měla by být vyřízena do 6 měsíců od obdržení.

Samozřejmě se může stát, že stížnost týkající se jednoho případu lze podat na více míst.