Na rekonstrukci křižovatky se podařilo získat druhou dotaci

HRADEC KRÁLOVÉ – Mnohamilionovou investici si vyžádá rozsáhlá rekonstrukce v centru města, radní proto zažádali o dvě dotace. Jednu na dopravní terminál, druhou na přestavbu křižovatky. Oběma žádostem bylo nakonec vyhověno.

V centru královéhradecké metropole probíhá rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Fortna, která si ve výsledku vyžádá investici přesahující třiašedesát milionů korun. Město žádalo o dvě dotace, jednu z nich se podařilo získat již na jaře, šlo o částku dvacet jedna milionů korun. V minulém týdnu bylo schváleno další rozhodnutí, jedná se o dotaci ve výši dvacet dva milionů korun. Díky nim se městu podaří pokrýt více než dvě třetiny nákladů na tuto investiční akci. „Zisk těchto důležitých dotací považuji za dobrý signál, že se naše město rozvíjí správným směrem a investujeme do oblastí, které si podporu zaslouží. Zároveň bych rád poděkoval pracovníkům z odboru dotací, kteří aktivně dotace pro město vyhledávají a zpracovávají k nim veškeré podklady. Právě úspěšnost přijatých žádostí o dotace svědčí o jejich dobře odvedené práci a o dobré koordinaci mezi odbory magistrátu,“ dodává primátor města Alexandr Hrabálek.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.