Od září lze podávat žádosti o tzv. výchovné. Koho se příspěvek k důchodu týká a jak o něj žádat?

Počínaje rokem 2023 by lidé (dominantně ženy) měli/y ke svým důchodům dostat měsíčně dalších 500 Kč za každé vychované dítě. Příspěvek však nebude tak úplně automatický – a někteří/é o něj budou muset ad hoc zažádat. Koho se tedy výchovné týká a kdo (a kde) by o jeho výplatu měl žádat?

K výplatám tzv. výchovného dojde od nového roku v souladu s novelou přijatou před volbami ještě předešlou Sněmovnou (prosazovala jej někdejší ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD, Jana Maláčová). Tento „bonus“ pak bude připočítáván do tzv. zásluhové části penze. O tom, který z rodičů příspěvek získá, by mělo rozhodnout to, kdo se o dítě/děti dominantně staral. Primárně ale příspěvek cílí na ženy, které jsou právě vzhledem k výchově dětí následně ve výši důchodů znevýhodňovány. „Tímto způsobem zvyšujeme důchody proto, že dosud byly bohužel hlavně ženy trestány za to, že se místo práce věnovaly výchově dětí a měly tak nižší příjmy. Rozdíl v průměrném důchodu činí bezmála 3 tisíce korun. Bez potomků ale společnost nemá budoucnost, a proto bude výchova konečně náležitě oceněna,“ vysvětlil také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dle předběžných dat by se tento pětisetkorunový příspěvek měl týkat až 1,5 milionu lidí a jen v prvním roce by výdaje na toto opatření měly dosáhnout k téměř 19 miliardám korun.

Kdo a jak výchovné získá?

Podmínkou pro navýšení důchodu o výchovné pak je – vedle pobírání důchodu – také logicky odpracování minimálního počtu let pro získání penze. A dobrou zprávou je, že oproti původnímu záměru ministryně Maláčové omezit výplatu maximálně do počtu tří dětí, tento její návrh nakonec neprošel. Výplata výchovného tedy bude skutečně prováděna na každé vychované dítě bez omezení. Počínaje rokem 2024 bude vyplácená částka také automaticky valorizována.

V základu je možné říci, že v souvislosti s výplatou výchovného mohou nastat dvě situace – v té první bude důchodcům příspěvek vyplacen automaticky, v situaci druhé si o něj budou muset zažádat u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Automaticky začne být výchovné vypláceno stávajícím důchodkyním (a to jak těm, které šly do důchodu řádného, tak i předčasného), příp. důchodcům, za jediné podmínky – pokud se jim právě kvůli výchově dětí snižoval důchodový věk. Právě tato skupina důchodců/kyň totiž již ČSSZ výchovu dětí doložila, tudíž není nutné poskytovat žádné další podklady. Všichni ostatní ale budou muset o výchovné ČSSZ zažádat a výchovu dětí adekvátně doložit.

Podávání žádosti bude dle slov ministra práce a sociálních věcí umožněno počínaje zářím. „Od 1. září bude možné požádat v těch případech, kde to případně není jednoznačně jasné, jinak v naprosté většině příjemců důchodů, především žen a maminek, tam by to mělo být přiznáno automaticky. Průměrná výše důchodu by měla být 19 500 korun i se započtením výchovného,“ uvedl. Právě od 1. 9. 2022 pak bude na pracovištích ČSSZ dispozici také speciální tiskopis, do něj bude třeba uvést údaje o vychovaných dětech, délce jejich výchovy, vedle toho bude úřad pravděpodobně vyžadovat ještě další doklady – jejich přesné výčty však prozatím nebyly zveřejněny. Důležitou informací je ale i to, že žádost je nutné podat nejpozději do konce roku 2024, v opačném případě totiž nárok na výchovné zanikne.