Záhadami opředený disk z Nebry: Otazníky ohledně tohoto prastarého artefaktu zůstávají

V létě roku 1999 vykopali „hledači pokladů“ něco, co zpočátku považovali za staré víko od nějakého kbelíku. Ovšem ukázalo se, že je to nález, který dodnes vzbuzuje spoustu emocí mezi archeology – a navozuje dodnes také řadu otázek.

O co jde?

Jde o astronomický disk z Nebry, neboť tato věc byla objevena blízko městečka Nebra u Naumburgu. Nějaký překupník nabídl zemskému archeologovi Saska-Anhaltska část pokladu z doby bronzové a ten předstíral, že na nabídku přistupuje. Když překupník nález vytáhl, zasáhla policie.

Jedná se o kruhový bronzový kotouč, velký asi jako talíř na pizzu – na něm můžeme rozeznat noční oblohu: vedle asi 20 hvězd jsou tu znázorněny dvě měsíční fáze. Na okraji jsou dva oblouky představující horizont a noční oblohou pluje člun. Součástí nalezeného pokladu byly i meče a sekery. To vše bylo zakopáno kolem roku 1600 př. Kr. Disk je tedy nejstarším znázorněním oblohy ve střední Evropě.

Otisk prstu

Pochopitelně se ihned ozvali kritici, kteří naznačovali, že by mohlo jít o podvrh. To bylo možno na základě analýz vyvrátit. Kovy dnes používané jsou buď chemicky čisté, nebo se nacházejí v přesně specifikovaných slitinách. Kovy pocházející ze středověku či pravěku vždy vykazují celou řadu příměsí z jiných prvků, které byly součástí rud. Jelikož rudy v jednotlivých dolech mají odlišné složení, zanechávají v předmětech jakýsi „otisk prstů“, podle kterého se dá stanovit původ kovu.

Skládali jej jako puzzle

Pomocí té nejmodernější techniky fyzikové zjistili, že zlaté ozdoby disku je možno rozdělit do tří skupin. Pravěký umělec nejprve na disku znázornil měsíce a hvězdy. Možná až o desetiletí později byly přidány oblouky horizontu a nakonec přibyl člun. To vše tedy mezi lety 2000 – 1600 př. Kr. Proč nebyl vyroben najednou? Vyskytly se snad nové rituály či nové astronomické znalosti? A proč byl přidán člun, který se spíše podobná egyptské sluneční bárce?

Otázky zůstávají

Tajemstvím je také, zda hvězdy představují některé souhvězdí. Běžně přijímaný výklad disku předpokládá, že pomáhal stanovovat termíny pro obdělávání polí. Ale k čemu sloužily oblouky horizontu a člun? A proč byl disk na celém obvodu perforován? Dohady pokračují.