Vliv inflace na ceny nájmů

Rostoucí poptávka po pronájmu bytu způsobená vysokými hypotečními sazbami a přílivem uprchlíků z Ukrajiny tlačí ceny nájmů nahoru. Ti, kteří bydlí v nájmu si ale připlatí i kvůli nadále rostoucí inflaci.

Nejčastěji využívaným způsobem pravidelného zvyšování nájmu je tzv. inflační doložka. Doložka je platná za podmínky, že je uvedeno, kterou konkrétní inflací se řídí, tedy například jedním z indexů spotřebitelských cen zveřejňovaných Českým statistickým úřadem.

Inflační doložka se zpravidla aktivuje k 1.1. daného roku. Pokud vezmeme v úvahu predikci ČNB, inflace za rok 2022 dosáhne 16,5 %. Při průměrné ceně nájmu 260 Kč (Deloitte Rent Index celorepublikový průměr) za metr čtvereční měsíčně by nájemné v bytě 2+kk o výměře 65m2 stouplo od příštího roku o 2788 korun.

Ti, kteří hledají nové nájemní bydlení teda zvyšování cen pocítí okamžitě. Ostatní na základě svých smluv a jejich podmínek zvyšování nájmu. Obecně se dá ale říct, že i tento aspekt rostoucí inflace pocítí všichni.

Zvyšovat nájmy ale mohou i ti, kteří ve smlouvách inflační doložku nemají. Z pohledu zákona může pronajímatel nájemci písemně navrhnout zvýšení měsíčního nájmu, a to až do výše srovnatelného nájemného v daném místě. Zvýšení ale nesmí být vyšší než 20 %. Do těchto 20 % se počítá veškeré zvýšení ceny za poslední 3 roky.

Existuje také další možnost, jak zvýšit cenu za pronájem, a to na základě stavebních úprav na nemovitosti, které zvyšují užitnou hodnotu bytu, podmínky v celém domě anebo přispívají k trvalé úspoře energie nebo vody.

Nejvyšší možné zdražení může představovat 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně. Aby mohlo zvýšené nájemné platit, musí s ním souhlasit nájemci alespoň ze dvou třetin bytů v celém domě.

Pokud by se však pronajímatel s nájemci nedohodl, může jednostranně navrhnout ze stejného důvodu navýšení o 3,5 % z vynaložených nákladů za rok.