Rakovina plic číhá i na nekuřáky. Zásadní je nepodceňovat příznaky a odhalit ji včas

Rakovině plic podlehne až 85 % pacientů. Typickými pacienty bývají kuřáci, nevyhýbá se však ani těm, kdo nikdy nekouřili. Plného vyléčení je možné v současnosti dosáhnout pouze chirurgickým odstraněním nádoru, podmínkou však je odhalení onemocnění v počáteční fázi. To není snadné, protože na začátku onemocnění nejenže nebolí, ale také se neprojevuje typickými příznaky, jako je kašel a dušnost, které by pacienta přivedly k lékaři. Není tedy rozhodně radno podceňovat příznaky a ignorovat prevenci.

Příběh sportující nekuřačky

Mezi celoživotní nekuřáky, kteří onemocněli rakovinou plic, patří také známá manažerka, paní Ilona Mančíková, patřící k nejvlivnějším ženám českého realitního prostředí.  Jak říká v rozhovoru pro vzdělávací platformu Plíce.online, k lékaři ji přivedl přetrvávající kašel po prodělaném onemocnění COVID-19 a také pocit, že se při sportu více zadýchává. Tyto příznaky však přičítala snížené tělesné kondici. Vůbec ji tehdy nenapadlo, o jak vážný problém se bude jednat. Nádor byl naštěstí odhalen včas, tedy v operovatelné fázi.

„Nikdy jsem nekouřila, ani nikdo z mé rodiny. Přesto mám rakovinu plic. Kuřákům bych chtěla vzkázat, aby přestali kouřit. Mohou tím snížit riziko nejen své, ale také svých blízkých ohrožených pasivním kouřením,“ nabádá paní Mančíková, která úspěšně prošla léčbou rakoviny plic – nádor se povedlo chirurgicky odstranit.

Program včasného záchytu karcinomu plic

Každoročně onemocní rakovinou plic přibližně 6500 Čechů. Asi 5400 lidí ročně onemocnění podlehne. U 85 % pacientů je nemoc objevena pozdě, tedy ve stádiu, které už nelze vyléčit. Mnohým z nich by však lékaři mohli zachránit život, kdyby se nádor podařilo odhalit včas. Od ledna letošního roku byl proto v Česku spuštěn národní program časného záchytu rakoviny plic. Povědomí o jeho existenci je však u veřejnosti stále velmi nízké.

Letité kuřáky, pro které je program určen, by o něm měli informovat praktičtí lékaři. Na účast v programu by se měli zeptat svého lékaře všichni současní i bývalí kuřáci. Ošetřující lékař doporučí pneumologické vyšetření na základě  počtu vykouřených cigaret a roků, kdy pacient kouřil.

I nekuřáci by měli být na pozoru

V  případě výskytu příznaků by měli zpozornět nejen kuřáci, ale i lidé, kteří nekouří a v současnosti pro ně screening není určen. Kohokoliv by měl k lékaři přivést výskyt kašle bez zjevné příčiny (jako je nachlazení) nebo výskyt náhlého zadýchávání či dušnosti. To byl také případ celoživotní nekuřačky paní Mančíkové, které toto rozhodnutí zachránilo život.

Za rakovinou plic nestojí jen kouření

Kromě samotného kouření patří k rizikovým faktorům vzniku rakoviny plic pasivní kouření, vliv škodlivého životního prostředí a znečištěného ovzduší (výskyt asbestu a umělých vláken, arsenu, radonu). Nezanedbatelný je také genetický faktor.

Při hledání informací, ale také psychologické a sociální podpory, se mohou pacienti i jejich blízcí obrátit na nově vzniklý web PROdýchej neziskové organizace Amelie, z.s. Důležité informace týkající se plicních nemocí obecně najdete např. na webu Českého občanského spolku proti plicním nemocem.

Zdroj: TZ