Záhadné svítící koule a světélka se objevují už ve starých indiánských legendách

Místa, kde se pravidelně vyskytují bludičky a ohnivé koule, mají pochopitelně i na druhé straně Atlantiku. A notoricky známým příkladem pro úkaz tohoto typu je v USA Surrency spook light ve státě Georgia. Jde o fenomén, který se vyskytuje na jednom úseku železnice spojující města Macon a Brunswick, poblíž městečka Surrency.

Stará známá záležitost

Jako první popsal zmíněný jev v roce 1872 A. P. Surrency (po němž bylo město také pojmenováno) v článku pro Savannah Morning News.

Od onoho dne popsala celá řada dalších svědků jasně zářivé světlo zlatožluté barvy, velké jako grapefruit. Světlo se ukazuje výhradně v nočních hodinách, nad kolejemi poblíž Surrency. Žádnému z pozorovatelů nedovolí, aby se přiblížil na vzdálenost menší než pár set metrů, a i jinak se chová jako inteligentní bytost. Když jde někdo směrem k němu, couvá a pomalu vyhasíná – aby se vzápětí znovu objevilo na opačné straně, tedy za jeho zády.

Je samozřejmé, že již mnoho lidí si lámalo hlavu nad tím, co může být příčinou tohoto neobvyklého úkazu. Za zmínku stojí postřeh geologa Larryho Browna, profesora přednášejícího na Cornell University. Profesor Brown objevil v lesní oblasti nedaleko Surrency zvláštní geologický útvar – rozsáhlý dutý prostor v hloubce asi 14 kilometrů pod zemským povrchem, který je naplněn tekutinou. Geolog je přesvědčen, že touto tekutinou nemůže být voda, protože to je s tepelnými a tlakovými podmínkami, které v této hloubce zemské kůry převládají, teoreticky neslučitelné.

Nadále je však zcela nejasné, zda tato zvláštnost místní geologické formace nějak souvisí s pravidelně pozorovaným fenoménem světelné koule.

Brown Mountain lights

Jinou místní záhadou v USA jsou Brown Mountain lights poblíž města Morganton v Apalačském pohoří v Severní Karolíně. O zdejších tajuplných světélkách informoval jako první holandský inženýr Gerard Will de Brahm v roce 1771. Později se zprávy o tomto fenoménu, který bývá pozorován kolem hory Brown Mountain, více či méně pravidelně opakovaly.

Světélka se vynoří za horou vždy nečekaně. Podle výpovědí svědků jsou červeně nebo modře zbarvená a na obloze poskakují nahoru a doků. Světla jsou zprvu asi dvakrát větší než hvězdy, později se ale jejich velikost mění v závislosti na tom, v jaké vzdálenosti od pozorovatele se nacházejí. Někdy je to velké množství rychle poletujících bodů, které se ani nedají spočítat. Za nejlepší místo pro jejich pozorování je považováno parkoviště na Interstate Highway No. 181, která tudy prochází.

První systematický průzkum těchto světélek prováděl v letech 1913 – 1916 institut U. S. Geological Survey. Badatelé se zprvu domnívali, že fenomén nějak souvisí se světly projíždějících lokomotiv. Zjistilo se však, že světla se ukazují i v době, kdy tudy žádná lokomotiva neprojíždí. Navíc se první zprávy o tajemných světlech objevily již v době, kdy zde železnice ještě nebyla. Našly se o nich navíc zmínky ve starých indiánských legendách.

Původní obyvatelé Severní Ameriky věřili, že tato světla jsou duše zemřelých žen, po staletí zoufale hledajících své muže, kteří padli v boji. Podle jedné novější teorie jsou světélka generována močálovými plyny. K hypotéze močálových plynů se ale současníci rádi uchylují ve všech případech, kdy prostě nemají jiné vysvětlení. Naneštěstí pro ně se ovšem v oblasti Brown Mountain široko daleko žádné močály nebo bažiny nevyskytují.

Tak zůstává tato hádanka zahalena rouškou tajemství.