Zřícenina hradu Talmberk: Unikát, který téměř splývá s vesnickou zástavbou

V zalesněném údolí Talmberského potoka na jižním okraji stejnojmenné vsi v okrese Kutná Hora se mezi domky nachází zbytky hradu Talmberka. Svým způsobem je unikátní, málokterý hrad totiž natolik splývá s okolní vesnickou zástavbou.

Historie

Hrad byl založen pravděpodobně koncem 13. století či začátkem 14. století a možným zakladatelem mohl být Hroznata z Úžic z rodu Kouniců. Roku 1385 patřil hrad Divišovi z Talmberka, ale z neznámého důvodu jej obsadili Havel a Vilém Medkové z Valdeka. Z dob husitských válek se o Talmberku nedochovaly téměř žádné zprávy. Víme jen to, že rod pánů z Talmberka se v té době velmi rozvětvil, konkrétní majitele hradu však neznáme. Z pánů z Talmberka hrad naposledy vlastnil zřejmě Štěpán, zmíněný roku 1460. Pak páni z Talmberka o hrad přišli, roku 1473 je jako jeho držitel již doložen Bedřich Ojíř z Očedělic. Pak hrad získal Bedřich ze Šumburka, který však sídlil v Trutnově a na Talmberk převedl věno své manželky.

Ve druhé polovině 15. století hrad přestal být panským sídlem, i když někdy v té době koupili panství Slavatové z Chlumu. Hrad chátral a roku 1533 je již označován jako pustý. Když byl opuštěn, lidé si jeho zdi začali rozebírat jako stavební materiál. V 18. a 19. století pak zabudovali své domy přímo do hradního areálu. Roku 1933 se zřítila velká věž a její další část byla s ohledem na domy pod hradem stržena. To památce nijak neprospělo. Stabilizace pozůstatků byla dokončena až v roce 2008.

Pověst o kavce

Hrad pamatuje zvláštní přátelství mezi člověkem a zvířetem, zároveň je však toto vyprávění pověstí o hradním pokladu.

Hradnímu pánovi se jednoho dne narodil chlapec a ve stejný den se na vysokém stromě u hradu uhnízdila kavka. Chlapeček rostl a také kavka se stále vracela na stejné místo a byla stále poblíž něho. Jak roky plynuly, z kavky a mladého muže se stali kamarádi. Mladý rytíř se jí svěřoval se vším.

Po smrti svého otce převzal panství, a že byl spravedlivým a laskavým pánem, byl mezi lidmi velmi oblíbený. Sice se šuškalo, že před každým vážnějším rozhodnutím se pán radí s kavkou, ale to nevadilo, jen když byl dobrý. Také byl dobrým hospodářem, kterému se podařilo nashromáždit slušné bohatství. To však ukryl někde v hradním podzemí a tajemství místa uložení prozradil jen kavce.

Jakoby však nemohla takové tajemství unést, začala najednou chřadnout. Pán se o ni pečlivě staral, dokonce zavolal lékaře, nic to ale nebylo platné – kavka zemřela. Pána to velice tížilo a marně se mu přátelé starali o rozptýlení. Truchlil tak, že sám onemocněl. Po pár týdnech se i on odebral na věčnost, aniž by stačil prozradit tajemství, kde je bohatství uschováno. A tak to nikdo neví, jen Talmberku se začalo prý od té doby také říkat Kavčí hora.