Dálkově vytápěné byty. Kdy začíná topná sezóna

Slunné letní počasí začíná pomalu, ale jistě přecházet do režimu blížícího se podzimu. Za okny déšť, ranní teploty kolem 10 °C a v bytech již nepanuje nesnesitelné horko. Naopak, v bytech vyhřátých z léta se možná docela brzy citelně ochladí, a my vylovíme ze skříně svetr a teplé ponožky. Jestliže máte vlastní zdroj vytápění, přitopíte si, když je vám zima. Kdy se ale začíná topit v dálkově vytápěných bytech?

Začátek a konec topné sezóny

Dle vyhlášky č. 237/2014 Sb., která stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, začíná topná sezóna 1. září a končí 31. května následujícího roku. To, jestli se ale bude skutečně topit, záleží na vývoji venkovních teplot. Tedy za normálních okolností. V současné  nejisté době však do hry vstupuje celá řada dalších faktorů, takže nezbývá než doufat, že u svých radiátorů nezmrzneme.

Topení a venkovní teploty

Dodávky tepla se zahájí, až když průměrná denní teplota venku v daném místě poklesne pod +13 °C a to ve dvou po sobě jdoucích dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat, že by následující den došlo ke zvýšení této teploty nad +13 °C.

Může ovšem také dojít k opačnému případu. Pokud se oteplí tak, že venkovní teplota bude vyšší než +13 °C a to ve dvou po sobě jdoucích dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den, pak se topit přestane. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění opět obnoví.

V průběhu topné sezóny se byty a ostatní nebytové prostory vytápějí od 6.00 do 22.00 hod. V mezidobí, tedy v noci, je vytápění omezeno nebo i přerušeno tak, aby byla zajištěna tepelná stabilita místnosti.

Jak se počítá průměrná denní teplota

Výpočet průměrné denní teploty venkovního vzduchu je stanoven jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7:00 hod., ve 14:00 hod. a ve 21:00 hod., přičemž teplota naměřená ve 21:00 hod. se počítá dvakrát.