Dovozy obědů, úklid a další sociální služby. Jejich současná cena po letošním zdražení

Foto: Rýdlová J.

Dovoz obědů, pomoc při koupání, úklid domácnosti, vyprání prádla nebo nákup. To vše jsou služby, které mohou významně pomoci s péčí o člověka, který si je v důsledku nemoci není schopen zajistit vlastními silami. A nemusí se vždy jednat pouze o seniora. Mezi potřebnými jsou lidé všech věkových kategorií, kterým vstoupila do života vážná nemoc nebo úraz. Díky sociálním službám mohou tito lidé zůstat ve svém přirozeném prostředí. Služby však nejsou zadarmo. Aby jejich provozovatelé byli schopni pokrýt stále se zvyšující náklady, došlo letos v březnu k navýšení maximálního limitu, který může být po klientovi požadován. Na kolik tedy přijde v současnosti dovoz hotových obědů či úklid?

Jakých služeb se zdražení dotklo nejméně

Pouze o minimální částku, a to z 130 Kč na 135 Kč se zvyšuje maximální úhrada za hodinu osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení a sociální rehabilitaci, což je pro všechny potřebné občany velmi dobrá zpráva. Samozřejmě, poskytovatele těchto služeb by přivítali navýšení vyšší.

Jaké služby zdražily nejvýrazněji

Novela zvýšila výrazným způsobem ceny za stravu a ubytování v zařízeních sociálních služeb. Jedná se o logický důsledek rychlého růstu cen energií, dále pak také potravin, kdy již nebylo možné za původní částku podávat kvalitní stravu.

Současné maximum

Ceny sociálních služeb jsou zastropovány vyhláškou. To znamená, že organizace, které je poskytují, mají určen horní limit, jež nemohou překročit. Konkrétně se jedná o letošní novelizované znění § 6 odst. 2 prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách. V ní najdete také kompletní výčet všech úkonů, my uvádíme ty nejběžnější.

  • Za pomoc při oblékání, osobní hygieně, úklidu, přípravě a podání jídla a pití je stanovena cena 135 Kč/hod (dříve 130 Kč). Přípravou se zde myslí např. namazání chleba nikoli vaření obědu. Pokud úkon netrvá celou hodinu, cena se úměrně krátí. Jestliže tedy pečovatelce pomoc při koupání dotyčné osoby zabere 30 minut, pak se bude účtovat poloviční cena.
  • Za praní a žehlení prádla se jedná maximálně o 80 Kč/kg prádla (dříve 70 Kč).
  • Za velký nákup, např. týdenní nebo nákup oblečení či nezbytných pomůcek se účtuje 140 Kč (dříve 115 Kč), a to nikoli za hodinu, ale za úkon samotný.
  • Za poskytování celodenní stravy (v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel) činí cena 205 Kč (dříve 170 Kč/den). Pokud se jedná pouze o oběd, pak je maximum 95 Kč za oběd (dříve 75 Kč). V cenách jsou již započteny i provozní náklady, tedy nejen suroviny, ale také energie, práce kuchaře atd.
  • Dovoz nebo donáška jídla 40 Kč (dříve 30 Kč).
Oběd zatavený v plastovém obalu

Na kolik vyjde dovoz obědů k vám domů

Dovoz obědů je jednou z nejvíce využívaných služeb. V současnosti tedy vyjde kompletní oběd (polévka a hlavní jídlo) i s dovozem maximálně na  135 Kč (dříve 105 Kč). Často se jedná o obědy v plastovém obalu, viz obrázek, které lze přímo ohřívat v mikrovlnné troubě..

Zdroj: Vyhláška č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách