Zřícenina hradu Zvířetice: Je tato malebná stavba protkána sítí podzemních chodeb?

Zřícenina hradu Zvířetice se vypíná nad pravým břehem Jizery nad vesnicí Podhradí kousek od Bakova nad Jizerou ve Středočeském kraji. Od roku 1967 je tato stavba chráněna jako kulturní památka.

Historie

Hrad založil před rokem 1318 Zdislav z Lemberka (jeden ze synů známého Havla z Lemberka). Jeho potomci tu zůstali do roku 1504. V roce 1528 přišli Vartemberkové. Adam z Vartemberka se připojil k neúspěšnému stavovskému povstání proti Ferdinandovi I. a za trest mu byla zkonfiskována panství Skály, Rohozec, Frýdštejn a Český Dub. Zvířetice mu nakonec zůstaly, ale byl odsouzen k doživotní internaci právě zde.

Vartemberkové hrad ostatně přestavěli na renesanční sídlo. Po nich hrad krátce měnil majitele, než jej v roce 1623 získal rod Valdštejnů. Ti tu nechali postavit barokní kapli. Hrad však v roce 1653 přestal sloužit jako sídlo vrchnosti, sídlily zde jen vrchnostenské úřady. Po prvním požáru v roce 1693 byl sice opraven, po druhém v roce 1720 byl ale již ponechán svému osudu.

V dalších letech byl rozebírán, jak už bývalo zvykem, na stavební materiál a rychle chátral. Ještě na kresbě Karla Hynka Máchy a fotografii z konce 19. století můžeme vidět celou hradní věž. Do dnešních dnů se jí dochovala ale jen část – menší část se zřítila na přelomu 19. a 20. století. Ve 30. letech ji Klub českých turistů přeměnil v rozhlednu.

Tajné chodby

V roce 1720 hrad zapálil blesk a bylo rozhodnuto – do nedávno opraveného hradu už jeho majitelé nehodlali dále investovat a měnil se v ruinu. Asi o sto let později, v době romantických básníků, lákaly zříceniny právě takové osobnosti. Roku 1833 tak hrad navštívil i básník Mácha (jak již bylo výše zmíněno) a do skicáře načrtl hned několik podobizen hradu. Na Zvířeticích se pak dokonce natáčel filmový přepis Máchova Máje – právě tady bylo loupežnické doupě.

Záhadou Zvířetic zůstává existence údajných tajemných chodeb v podzemí, z nichž jedna by mohla vést až do zvířetického poplužního dvoru. Velmi hluboká hradní studna má být pak propojena s řekou Jizerou.

V letech 1976 – 1977 se tu na hradě konaly letní tábory hnutí Brontosaurus, což hradu prospělo, protože mladí hrad uklízeli a souběžně s tím probíhal i výzkum hradní zříceniny.

V osmimetrové hloubce byla navíc objevena spojovací chodba do starého paláce, která mohla sloužit jako lednice k chlazení potravin. Vede však opačným směrem, než jak vyprávějí pověsti – je tedy možné, že to pravé podzemí nebylo dosud objeveno?

Projekt Zvířetice 3D

Roku 2015 byl dokončen projekt Zvířetice 3D, která má představovat virtuální rekonstrukci Zvířetic v předpokládané podobě z roku 1683. Rekonstrukci doplňuje i fyzický model hradu, který je nyní umístěn v novém infocentru Zvířetice v Podhradí.