Když to u zubaře nejde. V olomoucké fakultce nabízejí individuální přístup k autistickým pacientům

OLOMOUC – Zákrok u zubaře je často obtížný a stresující i pro „normálního“ člověka. U pacientů s některými druhy mentálního znevýhodnění, zejména s poruchami autistického spektra (PAS), je to však někdy prakticky neřešitelné i přesto, že jsou tato ošetření prováděna v celkové anestezii. I samotné „uspávání“ totiž pro tyto pacienty znamená stres a nezřídka jsou standardní postupy zdravotníků spouštěčem mnohdy prudké obranné agrese. Ve Fakultní nemocnici (FN) Olomouc proto zavádějí do praxe individuální přístup k těmto pacientům právě při úvedení do celkové anestezie. 

Nové postupy při anestezii její průběh výrazně usnadňují, činí příjemnějším a bezpečnějším pro všechny zúčastněné a eliminuji nutnost fyzického znehybnění pacienta. Nápad inovovat zaběhlé standardy a metody v mimořádných případech se zrodil v hlavě anesteziologické sestry Renáty Krčilové z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc. V rámci své diplomové práce, v níž se touto tematikou zabývala, zjistila, že pro podobné případy vlastně neexistuje jednotný doporučený postup a metodika. „Na zákrokový sál přicházeli pacienti s osobitými vzorci chování a jednání vycházejícími z mentálního stavu, o kterých jsme neměli ani ponětí. K mání byly jen od doprovodu narychlo sehnané informace a zároveň byla nutná okamžitá orientace v situaci a rychlé návrhy postupů. Proto jsem dala dohromady jednoduchý dotazník, který okolí pacienta vyplní ještě před zákrokem,“ popisuje svou inovaci Renáta

Krčilová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Doprovod, tedy osoba pacientovi blízká a znalá vzorců jeho chování, je díky tomu povýšena na rovnocenného partnera týmu a úvod do anestezie probíhá v klidu, bez stresu. „Nyní tak máme k dispozici informace, tipy i rady, které se dostanou ke zdravotníkům včas před výkonem. Například oslovení, na něž je pacient zvyklý, přítomnost hračky, na kterou je fixován. Takže máme v rukou klíč ke klientovi, a ten nám může pomoci předejít nežádoucí obranné agresi. Dostali jsme šanci pracovat na patřičné úrovní a bezpečně a současně dostát právům našich pacientů v praxi. Dotazník jsem již předala k užívání do nemocnic v Praze, Brně, Jihlavě a Zlíně,“ říká anesteziologická sestra.

Ve svém úsilí o pomoc lidem s PAS spojila Renáta Krčilová síly se sdružením Jdeme autistům naproti (JAN), které nabízí pomoc, podporu a veškeré poradenství rodinám s dětmi s poruchou
autistického spektra. „Lidé s těmito poruchami často nerozumí standardním životním situacím a špatně chápou mluvené slovo, což komplikuje i zcela běžné zdravotnické úkony, jako je třeba odběr krve. Při některých výkonech v zubní péči jsou pak bez celkové anestezie prakticky neošetřitelní. Další problém je ten, že rodiče či pečovatelé těžko hledají místo, kam je možné s těmito pacienty docházet, protože ne každé zdravotnické pracoviště je schopno jim péči poskytnout. Jsme vděční paní Krčilové za to, že iniciovala řadu dílčích postupů a inovací, které nám tyto problematické situace velmi usnadňují,“ chválí advokační pracovnice spolku JAN Kateřina Dobrozemská.

Dotazník vytvořený Renátou Krčilovou je nyní již součástí standardizovaných dokumentů FN Olomouc. Tím ale spolupráce mezi nemocnicí a sdružením JAN nekončí. Dalším jejím konkrétním výstupem bude cvičná zubní ordinace ve Slovenské ulici v Olomouci, kde si lidé s PAS budou moci „nanečisto“ vyzkoušet návštěvu u zubaře a odbourat tak částečně stres před skutečným zákrokem. Jejich okolí navíc předem zjistí, jaká úskalí na ně při výkonu čekají. „V ordinaci zároveň využijeme moderní metody, které se v práci s dětmi s PAS osvědčily, jako například Snoezelen nebo ABA. Je to věc, kterou zatím nikdo nezkusil, a jsme zvědaví, jaký bude výsledek. Každopádně moc děkujeme olomoucké fakultní nemocnici a Lékařské fakultě Univerzity Palackého za poskytnuté zubařské křeslo,v červenci jsme dále získali od Armády České republiky vyřazený anesteziologický přístroj. A 11. října chceme cvičnou ordinaci slavnostně otevřít,“ plánuje Kateřina Dobrozemská.