Společná Evropa pro a proti. Nová unikátní učebnice mapuje historii, vývoj i budoucí vyhlídky Evropské unie

OLO MOUC – V době, kdy Česko předsedá Evropské unii a téma evropské integrace vyplňuje tuzemský veřejný i mediální prostor, představuje Vydavatelství Univerzity Palackého (VUP) novou učebnici, která nabízí přehledný exkurz do problematiky Evropské unie (nejen) pro mladou generaci. Za unikátní publikací Evropa spolu. Průvodce po historii a současnosti Evropské unie stojí brněnští a olomoučtí politologové Petr Strejček, David Broul a Jakub Janega. V

O Evropské unii toho prý současná generace mnoho neví. Jak a proč vznikla? Jak funguje? O čem rozhoduje? Co může a co nemůže? Co díky ní máme a co naopak ztrácíme? A jak ji ovlivnily turbulentní události posledních let jako třeba Brexit? To vše a mnohem více vysvětluje v českém prostředí ojedinělá učebnice Evropa spolu. Průvodce po historii a současnosti Evropské unie. Cílí na studenty prvních ročníků bakalářského studia, maturanty a jejich učitele i všechny čtenáře, kteří chtějí hlouběji proniknout do spletité podstaty evropské integrace.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Přehledný a vizuálně pestrý průvodce po spletité cestě evropské integrace

„V jedné knize o mezinárodních vztazích jsem si přečetl varovné pravidlo: ‚Nesprávné vnímání reality vede k nesprávným rozhodnutím‘. Osobně bych doplnil, že i k nesprávným názorům. Každý rok pracuji se studenty, kteří v prvním ročníku VŠ vědí o EU minimum. Možná znají instituce, ale netuší, jakými procesy jsou naplněny a k jakým účelům byly konstruovány. Je to tristní zjištění. Evropská unie ovlivňuje každý den našeho života, a studenti by tak o ní měli znát minimálně základy. K tomu má dopomoci naše učebnice. Snažili jsme se vytvořit moderní a poutavý materiál pro maximální využití na středních a vysokých školách i univerzitách třetího věku,“ říká autor knihy Petr Strejček.

Učebnice Evropa spolu je přehledně strukturovaná a má vizuálně pestrou formu. Snahu o maximální přístupnost předložených témat a informací v sedmi kapitolách čtenářům a učitelům usnadňují poutavé faktoboxy, infografiky, autorské ilustrace či funkční opakovací testy. Knihu si můžete zakoupit e-shopu VUPve Skriptárně VUP v olomoucké Zbrojnici a u vybraných knihkupců a distributorů.

„Knihou jsme především chtěli vyplnit mezeru, která dlouhodobě zeje v českém vzdělávacím prostředí. O vzniku, vývoji a fungování Evropské unie v Česku existuje několik starších publikací, ale jen málo z nich má potenciál oslovit širší vrstvy čtenářů svou popularizačně-naučnou formou,“ říkají David Broul a Jakub Janega, doktorandi olomoucké politologie, kteří pomohli učebnici vtisknout moderní a svěží koncept. „Chtěli jsme vytvořit moderní, přehlednou, a hlavně aktuální učebnici o cestě evropské integrace. Právě v tom, že se kniha věnuje i dopadům ruské války na Ukrajině nebo Zelené dohody pro Evropu na jednotlivé členské státy, vidíme jednu z největších předností knihy,“ přibližují.

„Česko je národem euroskeptiků. A Evropská unie je často terčem rychlých soudů. To je pochopitelně legitimní přístup. Myslíme si však, že abychom mohli něco oprávněně kritizovat či obhajovat, měli bychom nejprve znát skutečnou podstatu toho, jak věci fungují a jak se mají. A to je jedním z cílů této učebnice – nabídnout strukturovanou a maximálně objektivní sondu do historie i podstaty Evropské unie,“ říká ředitel VUP Aleš Prstek. „Učebnici záměrně směřujeme na pomezí středoškolské a vysokoškolské generace, kde cítíme největší potenciál kritického uchopení problematiky Evropské unie,“ doplňuje.