Nové pasivní budovy, zateplení starých objektů, fotovoltaika. Olomoucká fakultní nemocnice spoří energii již několik let

OLOMOUC – Zvyšující se ceny energií řeší v posledních měsících každý – od vlád států až po samotné domácnosti. Tolik nezbytné energetické úspory a na ně navazující udržitelnost a ekologický způsob myšlení jsou velkým tématem i ve Fakultní nemocnici (FN) Olomouc. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě přitom tuto cestu razí již řadu let, dlouho před vznikem současné krize.

„Patříme k těm nemocnicím, které se snaží chovat zodpovědně k životnímu prostředí. Součástí tohoto přístupu je i náš koncept energetických úspor, který je zakotven v Generelu rozvoje Fakultní nemocnice Olomouc a který již několik let realizujeme,” objasňuje dlouhodobou strategii Fakultní nemocnice Olomouc její ekonomický náměstek Tomáš Uvízl. Že nejde jen o líbivá slova dokazují stavby, které v areálu nemocnice vznikly v posledních letech a jsou budovány v pasivním energetickém standardu. Týká se to již hotových velkých objektů, například pavilonu Y, ve kterém působí II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická, nebo ambulantního pavilonu Hemato- onkologické kliniky. V tomto smyslu je olomoucká fakultní nemocnice v podmínkách českého zdravotnictví průkopníkem. Kromě opatření na straně úspor investuje i do alternativních zdrojů získávání energií. Aktuálně probíhá poměrně rozsáhlá akce na instalaci fotovoltaických článků na střechách nemocničních budov. Další oblastí úspor je hospodaření s vodou, v podstatě téměř všechny nově budované objekty mají zelené střechy se schopností zadržovat vodu. Vedle již zmíněných dvou velkých pavilonů to platí třeba pro nedávno dokončenou nástavbu modrého monobloku A. “Pro realizaci těchto projektů se snažíme v maximální míře využívat dostupné dotační výzvy a jsme v tom poměrně úspěšní,“ zdůrazňuje Uvízl.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Velkou úsporu si v olomoucké fakultní nemocnici slibují od získávání elektřiny ze sluneční energie. „V současné době budujeme prvních šest fotovoltaických sestav, které budou umístěny na několika budovách, například na Dětské klinice či na ubytovnách uvnitř areálu, přičemž další čtyři obdobné systémy jsou v přípravě. Všechnu takto vyrobenou energii sami spotřebujeme, nebude tudíž nutné ji se ztrátami ukládat. Výkonem fotovoltaických článků rozhodně nepokryjeme celou nemocniční spotřebu elektřiny, ale i tak ročně ušetříme zhruba 420 megawatthodin,“ dodává hlavní správce FN Olomouc Vladimír Olejníček.

Olomoucká fakulta již několik let za přispění různých forem dotací zatepluje staré budovy. V trendu energeticky úsporných budov bude pokračovat i nadále. “Také nejnovější budova, která brzy v našemareálu vyroste a jíž je nový pavilon G, bude v pasivním energetickém standardu a se zelenou střechou,” dodává Olejníček. Nemocnice se snaží proniknout i do oblasti elektromobility. Pilotním projektem bude zřízení prvních čtyř nabíjecích stanic; dvě budou nejpozději do konce roku v provozu u Dětské kliniky a dvě u centrálního parkoviště P1. 

Kromě koncepčních opatření v energetice vedení FN Olomouc reaguje na aktuální situaci také nalézáním úspor spíše provozního charakteru nebo urychlenou opravou energeticky nevyhovujících prostor. V tomto smyslu budou osloveni i zaměstnanci nemocnice, aby svými podněty napomohli rychlému řešení. „Pro zaměstnance jsme zřídili mailovou adresu energie@fnol.cz. Jestliže zaznamenají při výkonu své práce či při pohybu v areálu nemocnice případy plýtvání energiemi, mohou tuto skutečnost sdělit na tento mail. Na jejich podněty budou reagovat přímo naši energetičtí odborníci,“ zmiňuje vedoucí Odboru komunikace a marketingu FN Olomouc Veronika Jeřábková. Nemocnice chce vyřešit maximum nedostatků ještě před nástupem letošní zimy.