Mládež propadá nové droze jménem kratom. Stát její prodej nijak nereguluje

ČESKO – Drogová závislost je problémem, který se může dotknout prakticky kohokoliv – ačkoliv faktem je, že ke vzniku závislosti na drogách existují určité predispozice, resp. faktory, v jejichž důsledku riziko roste, nejohroženější skupinou je mládež. Jak mohou ti, kdo sami závislostí prošli, pomáhat druhým? A proč je aktuálně velkým problémem Česka neregulovaná dostupnost drogy označované jako „kratom“?

Kratom pochází z oblasti jihovýchodní Asie a jedná se o rostlinu, jež je po tisíciletí užívána v rámci tradiční medicíny. Jedná se o přírodní stimulant, jehož použití nejenže může mít v určitých případech opodstatnění, ale samozřejmě i kýžený efekt. Ovšem na mysli je třeba mít i fakt, že pro kraton jsou typické také opioidní účinky a k jeho užití se pojí riziko vzniku závislosti, v Česku je i přesto látka volně dostupná na trhu, lze ji totiž koupit nejen v online obchodech, ale i v trafikách, nebo dokonce ve speciálních automatech. Navzdory varováním odborníků však čeští zákonodárci regulaci jejího prodeje neplánují.

Ačkoliv česká drogová scéna má samozřejmě své stálice a jednou z nich je pervitin, v průběhu doby podléhá i určitým trendům. A jedním z nich je i rozšíření kratomu. „Tato látka může v malém množství člověk tak říkajíc ´nakopnout´, ve větším množství má ale tlumící účinky a pro mladé lidi může být pravidelné užití škodlivé,“ vysvětlil tak Ladislav Fabian, který působí jako koordinátor programu Renarkon, který se zaměřuje na pomoc lidem závislých na drogách a jejich návrat do běžného života.

S čím se potýkají někdejší drogově závislí?

Stejně jako nelze s naprostým přesvědčením říci, že ti, kdo si vybudují závislost na tzv. měkkých drogách, nutně přejdou i na ty tzv. tvrdé, není možné ani určit, za jakých konkrétních podmínek se závislost u člověka skutečně rozvine. „Někdo může závislosti podlehnout skutečně snadno, je to ale velmi individuální. Hraje v tom roli celá řada skutečností, primární je, proč vůbec člověk drogy začne užívat. Někdo je totiž užívá rekreačně a do závislosti nespadne, což ale neznamená, že by to platilo pro každého – naopak u člověka s nějakou dispozicí může být vznik závislosti velmi rychlý,“ vysvětlil Fabian.

Konkrétně Renarkon je pak největší organizací pro boj se závislosti v Moravskoslezském kraji, při příležitosti dvacátého výročí od založení programu na vzájemnou pomoc aktuálních a někdejších závislých pak organizace zakládá také specializovanou unii, jež by měla propojit služby podobného typu napříč republikou. „Naše organizace se rozhodla založit unii lidí se zkušeností se závislostí – vznikl tak již přípravný výbor a my chceme, aby zazněl silný hlas těchto lidí, že se vrací do života a mají chuť pomáhat i dalším s podobným problémem. Nejsou to sice odborníci, ale mohou své zkušenosti předávat dál,“ upřesnil Fabian s tím, že klíčová je aktuálně také destigmatizace těch, kteří se s drogovou závislostí již vypořádali. I tak totiž o nich ve společnosti panuje přesvědčení, že jsou spíše na obtíž.  „Chceme ukázat, že i když je někdo závislý, je to stále člověk a chce se zařadit znovu do společnosti,“ uzavřel.