Lázně a Peklo! Na jejich revitalizaci se budou podílet město i kraj

PLZEŇ – Ve středu 19. října se uskutečnilo setkání nového primátora města Plzně Romana Zarzyckého s hejtman Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem. To se neslo ve velmi přátelském duchu.

Jeho tématem byly mimo jiné aktuální projekty, které město a kraj spojují. „Pogratuloval jsem panu primátorovi k jeho nové funkci. Jelikož spolupracujeme jako kolegové na krajském úřadě a známe se velmi dobře, tak věřím, že naše spolupráce bude pokračovat. Je řada oblastí, v nichž se Plzeň a Plzeňský kraj protínají. A toto je potřeba rozvíjet. Chceme, aby šlo o vyrovnané partnerství. Tedy ne o takové, jaké bylo v minulosti, kdy si jedna či druhá strana myslela, že se jedná o kolonii toho druhého,“ řekl hejtman Rudolf Špoták. „Začíná nová doba vztahů mezi městem Plzní a Plzeňským krajem. Setkání s panem hejtmanem symbolizuje partnerství a dobré vztahy mezi oběma stranami, které byly v předešlých letech často konkurenty. Jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce přinese potřebnou synergii, ze které budou těžit město, kraj i všichni občané,” reagoval primátor Roman Zarzycký. Podle něj se rozdělení gescí v městské koalici podobá rozdělení gescí na kraji, což může pomáhat komunikaci a nalézání řešení.

Spolupracovat tak budou město i kraj například na revitalizaci objektu bývalých městských lázní v Plzni, pro jejichž záchranu se rozhodl Plzeňský kraj. Podle Romana Zarzyckého má řada Plzeňanů k této památkově chráněné budově citový vztah a město Plzeň se chce na revitalizaci chátrajícího komplexu podílet. „V okamžiku, kdy bude jasná struktura financování revitalizace, tak se budeme bavit o tom, jak moc velká participace města na ní bude,“ dodal primátor. Od svého partnera, tedy Plzeňského kraje, naopak město očekává participaci při hledání využití chátrajícího Kulturního domu Peklo. „Jde o dva mimořádně zajímavé objekty, které záchranu potřebují,“ dodal Roman Zarzycký.

Zdroj: M. Pecuch, Město Plzeň