Zlínští zastupitelé složili slib

ZLÍN – Na ustavujícím zasedání zlínského zastupitelstva složili zvolení zastupitelé svůj slib. Ve složení zastupitelstva došlo i k jedné změně, kdy Dana Kovaříková odstoupila a nahradila ji Dana Mědílková.

Následně došlo na volbu primátora a nových členů rady. Do čela města byl opětovně zvolen Jiří Korec za hnutí ANO 2011. „Byl bych rád, kdyby naše spolupráce v rámci zastupitelstva byla věcná a korektní, abychom Zlín  rozvíjeli ku prospěchu občanů bez politikaření. Doba, která nás čeká, nebude nejjednodušší. V minulém volebním období jsme nečekaně řešili covidovou krizi a následně přišla další nečekaná věc, kdy jsme se dostali do těsné blízkosti války, která pokračuje a bude nás provázet i na začátku nového volebního období. Věřím, že se s tím všichni společně popereme – jak my zastupitelé, tak občané města Zlína,“ pronesl po znovuzvolení primátor Korec.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Zastupitelé také schválili počet a členy finančních a kontrolních výborů. Předsedkyní finančního výboru se stala Miriam Chmelová Holbová a předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jaroslav Juráš. Každý výbor se skládá z 5 členů.

Primátorem byl opět zvolen Jiří Korec. Foto: město Zlín

Zvolení členové rady a jejich kompetence

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor (ANO 2011) – oblast realizace investičních akcí,  oblast strategického rozvoje, oblast dotací a koordinace projektů, oblast PR a cestovního ruchu,  řízení Městské policie Zlín, spolupráce s UTB, Kongresové centrum Zlín, Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, p.o., správa majetkových účastí v kapitálových společnostech Berani Zlín, s.r.o. a Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.

Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora, uvolněný (ANO 2011) – oblast správy majetku, oblast vnitřní správy, oblast prostorového a územního plánování, rozvojových ploch a architektury, Kancelář architekta města Zlína, p.o., správa majetkové účasti v kapitálové společnosti VaK Zlín, a.s.

Michal Čížek, náměstek primátora, uvolněný (ANO 2011) – oblast dopravy včetně cyklodopravy aj. alternativních způsobů dopravy, oblast městské zeleně, ZOO a Zámek Zlín – Lešná, p.o., správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s.r.o.

Jana Bazelová, náměstkyně primátora, neuvolněná (ANO 2011) – oblast mládeže, tělovýchovy a sportu, oblast zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti, oblast spolupráce s komisemi místních částí, správa majetkových účastí v kapitálových společnostech STEZA Zlín, spol.s r.o., Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.

Václav Kovář, člen rady, uvolněný (ANO 2011) – spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti dopravy včetně cyklodopravy aj. alternativních způsobů dopravy, správa majetkových účastí v kapitálových společnostech Technické služby Zlín, s.r.o. a Technické služby Zlínsko, s.r.o.

Ing. Tomáš Krajíček, člen rady, neuvolněný (ANO 2011) – spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu

Miroslav Chalánek, náměstek primátora, uvolněný (ODS) – oblast ekonomiky a financí, oblast energetických úspor a obnovitelných zdrojů, oblast zásobování vodou, teplem a jinými druhy energií, správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Teplo Zlín, a.s.

Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora, uvolněná (ODS) – oblast školství, oblast kultury, oblast památkové péče, Památník T. Bati, Městské divadlo Zlín, p.o., Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s., spolupráce se Zlínský zámek o.p.s. a Zlínský kreativní klastr z.s.

MUDr. Pavel Konečný, člen rady, neuvolněný (ODS) – spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti sociálních věcí a péče o zdravotně postižené.

Vojtěch Volf, náměstek primátora, neuvolněný (KDU-ČSL) – oblast sociálních věcí a péče o zdravotně postižené, oblast životního prostředí a zemědělství, správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Lesy města Zlína, spol. s r.o.

Jiří Robenek, MBA, člen rady, uvolněný (ČPS) – oblast bydlení, oblast IT a eGoverment,  Bytové družstvo Podlesí, správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Správa domů Zlín, s.r.o.

Zastupitelé města Zlína

Hnutí ANO (14 mandátů) Jiří Korec, Pavel Brada, Miriam Chmelová Holbová, Michal Čížek, Václav Kovář, Jana Bazelová, Tomáš Krajíček, David Vychytil, Lucie Pluhařová, Martin Mlčák, Zdeněk Lacina, Dana Mědílková, Roman Kaňovský, Bronislav Janda

Zlín 21 (7 mandátů) Čestmír Vančura, Petr Sáha, Tomáš Dudák, Kateřina Pešatová, Jaroslav Juráš, Lukáš Trčka, Martin Pášma

ODS (7 mandátů) Tomáš Goláň, Pavel Konečný, Hynek Steska, Miroslav Chalánek, Martina Hladíková, Milan Foukal, Lubomír Traub

SPD (4 mandáty) Pavel Sekula, Stanislav Skála, Monika Špalková, Břetislav Prchal

KDU-ČSL (3 mandáty) Aleš Dufek, Michaela Blahová, Vojtěch Volf

STAN (3 mandáty) Kateřina Francová, Ivo Mitáček, Pavel Simkovič

Piráti (3 mandáty) Jiří Robenek, Jiří Jaroš, Zuzana Fišerová