Kraj Vysočina chystá opravu mostů u Přibyslavi a rekonstrukci silnice z Ostrova na Netín

KRAJ VYSOČINA – Na jaře příštího roku odstartuje oprava dvou mostů na silnici II/350 ve směru Šlapanov a Štoky, silnice bude až do podzimu zcela uzavřena. S omezením provozu musí řidiči počítat i na silnici II/354, kde proběhnou rekonstrukce v úseku na hrázi Špitálského rybníka a od odbočky na Zadní Zhořec po místní část Záseka.

Silnice II/350, Přibyslav – mosty

V úseku dlouhém 450 metrů bude jeden z mostů kvůli špatnému stavu zcela odstraněn a na jeho místě vznikne most nový. „V případě druhého mostu půjde pouze o sanaci spodní stavby a novostavbu nosné konstrukce. V průběhu stavby budou moci pěší využít provizorní vyvýšený chodník u ČOV i dočasně vybudovanou lávku přes Sázavu. Stavební projekt řeší i zpevněné skalního svahu pomocí kotev a stříkaného betonu a úpravu křižovatky,“ uvedla Eva Neuwirthová ze sekretariátu hejtmana Kraje Vysočina. Průjezd stavbou bude povolen pouze složkám integrovaného záchranného systému, případně vlastníkům přilehlých pozemků.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Silnice II/354, Ostrov nad Oslavou – křižovatka s II/602

Rekonstrukce komunikace II/354 z Ostrova nad Oslavou směrem na Radostín nad Oslavou, Netín a silnice II/602 je rozdělena do dvou úseků. První  o délce 222 metrů zahrnuje opravu vozovky na hrázi Špitálského rybníka u obce Zahradiště. Komunikace bude v období od března do poloviny prázdnin zcela uzavřena. Pro školáky bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

Druhý úsek o délce necelý jeden kilometr zahrnuje rekonstrukci od křižovatky silnice II/354 s místní komunikací na obec Zadní Zhořec po značení začátku místní části Záseka (místní část Netína). Součástí prací bude i odvodnění komunikace, nové osazení značkami a úprava a omlazení vegetace. „Oprava bude probíhat v celé šíři vozovky a vyžádá si asi měsíční úplnou uzavírku. Práce by měly být hotové do konce letních prázdnin,“ dodala Eva Neuwirthová.

Stavební práce na mostech u Přibyslavi vyjdou na více než 63 milionů korun bez DPH, Kraj Vysočina uhradí 62 milionů. Za rekonstrukci komunikace u Ostrova nad Oslavou zaplatí Kraj Vysočina 31 milionů korun bez DPH.