Památky v Česku letos opět ožily

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) mají po dvou letech koronavirových omezení za sebou vydařenou nezkrácenou sezonu. Během roku zavítalo na prohlídky památek celkem 3,4 milionu návštěvníků. I když je to oproti loňskému roku nárůst o 13 procent, v porovnání s obdobím před začátkem koronavirových omezení se jedná o 26procentní pokles. 

Menší počet zahraniční klientely, především Rusů a Asiatů, se projevil i na návštěvnosti deseti nejnavštěvovanějších památek, u kterých došlo k poklesu oproti roku 2019 o celou třetinu. Čeští turisté ale zůstali našim památkám věrní, a dokonce u méně známých objektů došlo letos, i přes zvýšení vstupného, k optimální návštěvnosti. „Ke zvýšení vstupného NPÚ začátkem roku musel přistoupit vzhledem ke zvýšeným mandatorním výdajům za elektřinu a další služby. Nadcházející rok ovšem nehodláme zvyšovat ceny za základní vstupné, chceme pokračovat ve snižování vstupného o 10 procent pro děti a mladistvé,“ uvedla ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Památkáři plánují úsporná opatření, doléhá na ně zdražování

Objekty ve vlastnictví státu už nastavily úsporná opatření, která znamenají například omezení nočního osvětlení památek či snížení teploty ve skleníkách, správních i kancelářských budovách. Naopak se v tomto roce nechystají omezovat návštěvnický zimní provoz či Hradozámecký advent, který byl poslední dva roky zrušen kvůli pandemické situaci. „V rámci úspor musely být omezeny také obnovy malého rozsahu, jako jsou například nátěry oken, drobné úpravy střech, arboristické práce, úpravy cest v parku, výsadba stromů, frézování pařezů a podobně. I tak se nám ale podařilo dokončit devět velkých investičních akcí,“ doplnila ředitelka Goryczková. Na Červeném Poříčí, Českém Krumlově, Jezeří, Švihově a Valticích byly otevřené zcela nové prostory pro veřejnost. V prostorách Zámecké galerie v Českém Krumlově byla zpřístupněna výstava Šlechtické slavnosti a zábavy. Na Zákupech, Bezdězu, Grabštejně a Kozlu byly obnovené prostory úspěšně znovuotevřeny. U dalších 17 objektů se počítá s otevřením obnovených prostor veřejnosti či se vznikem nových expozic během příštího roku.