Video: V Náchodě vznikne Centrum duševního zdraví

ilustrační foto

NÁCHODSKO – Region se dlouhodobě potýká se špatnou dostupností psychiatrické péče. Na tuto situaci reaguje nezisková organizace Péče o duševní zdraví. V Náchodě otevře centrum duševního zdraví a zintenzivní podporu osob s vážným duševním onemocněním.

Založení Centra výrazně podporuje Královehradecký kraj. Služba bude poskytovat sociální a současně zdravotní služby skrze multidisciplinární tým odborníků.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Protože musí překonat velkou vzdálenost a jsou dlouhé čekací doby, osoby s duševním onemocněním často nedochází na kontroly, vysazují medikaci a v důsledku toho dekompenzují. Výsledkem je jejich dlouhodobá hospitalizace i v řádu měsíců až let ve spádové Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod. Někdy dochází i k nežádoucímu chování a sociálním debaklům,“ vyjádřil se k problému Zdeněk Fink, radní pro zdravotnictví Královehradeckého kraje.

Vlivem dlouhodobé hospitalizace ztrácí lidé s duševním onemocněním vztahy s blízkými, i komunitou. Nemají možnost žít plnohodnotný život a klesá jejich schopnost seberealizace. „Pokud je těmto lidem poskytnuta včas, flexibilně a ideálně ještě před propuknutím relapsu adekvátní zdravotní i sociální podpora, je možné těmto důsledkům a sociálním debaklům předcházet. Právě proto podporujeme vznik centra duševního zdraví jako terénní zdravotně sociální služby. Čím blíže je péče duševně nemocným jejich bydlišti, tím se zkracuje doba léčby a je efektivnější,“ doplnil radní Fink.

V centru duševního zdraví působí multidisciplinární tým, který tvoří psychiatr, psycholog, zdravotní sestry a sociální pracovníci. Součástí týmu je také peer konzultant, což je osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. „Za klienty většinou jezdí domů či na jiné místo, a proto dokáží poskytovat intenzivnější podporu. Snaží se předcházet nutnosti hospitalizace klientů a současně je podporují ve zvládání potřeb běžného života,“ přiblížil fungování centra ředitel neziskové organizace Péče o duševní zdraví, Petr Pavlíček.

Ze zdravotního hlediska pomáhá tým klientům zvládat projevy onemocnění, s nastavením medikace i s řešením krizových situací. Dojde tedy ke zvýšení dostupnosti zdravotní psychiatrické péče pro osoby s duševním onemocněním, a tak ke zvýšení kvality jejich života. Centrum by mělo každoročně pomoci cca 150 klientům a jejich rodinám.

Vznik center duševního zdraví je součástí reformy psychiatrické péče. Otevření centra v Náchodě je naplánováno na květen 2023, jedná se o v pořadí již čtvrté centrum této neziskové organizace. Péče o duševní zdraví provozuje 3 centra, a to v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi.

Kraj vznik centra podpoří částkou 1,7 milionů korun. Finance využije Péče o duševní zdraví na financování provozních a mzdových nákladů v prvním půl roce fungování služby. Již nyní probíhají první přípravy prostor. „Velkou výzvou pro nás bude najít nové kvalifikované kolegy, kteří mají zájem pracovat s osobami s duševním onemocněním. Kdokoliv ze zdravotníků či sociálních pracovníků se zájmem o práci v našem v centru nás může kontaktovat už nyní,“ zmínila  Lucie Kudrnáčová,vedoucí střediska Péče o duševní zdraví v Náchodě.

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví v současné době provozuje středisko v Náchodě a má detašované pracoviště v Broumově. Podporuje osoby starší 18 let, kterým do života vstoupilo vážné duševní onemocnění, jako je schizofrenie, bipolární poruchy aj. Tým sociálních pracovníků jezdí za klienty domů či na jiné domluvené místo a nejčastěji pomáhá při jednání na úřadech, zvládání péče o vlastní osobu nebo domácnost, při finančním hospodaření a dalších činnostech.

Jak konkrétně funguje centrum duševního zdraví? Podívejte se na tento krátký dokument: