Rekonstruovat nebo postavit nový? V Písku bude řešit bazén nově zřízený výbor

vizualizace nového bazénu v Písku (zdroj mesto-pisek.cz)

PÍSEK – Zastupitelstvo zřídilo nový výbor, jehož úkolem bude porovnat varianty řešení bazénu v Písku. Bude tedy posuzovat buď rekonstrukci stávajícího bazénu, nebo výstavbu nového pod lesnickou školou. Do konce září příštího roku by pak výbor měl zastupitelům předložit závěrečnou zprávu s doporučením dalšího postupu.

Mluvčí písecké radnice sdělila Petra Měšťanová, že ve výboru budou zástupci politických stran, které jsou nyní v zastupitelstvu. Jejich úkolem bude srovnat obě varianty po stránce právní, ekonomické a stavebně technické. Strany by měly své zástupce nominovat do konce tohoto roku.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Dlouhodobě se bohužel nedaří najít takové řešení otázky bazénu v Písku, které by mělo stabilní podporu významné většiny zastupitelů, je proto nutné přistoupit k řešení problému komplexně. Někteří zastupitelé i občané navrhují rekonstrukci starého bazénu pod hradbami, zatím ale nejsou známé žádné relevantní podklady pro realizaci této varianty. Je proto potřeba opatřit je a pak porovnat obě možnosti,“ řekl starosta Michal Čapek.

Poznamenal také, že je třeba brát v potaz výsledek platného a stále závazného referenda z roku 2013 a také názor občanů, kteří loni svým podpisem vyjádřili podporu novému referendu. Za důležité považuje, aby občané a členové zastupitelstva měli takové podklady, které umožní relevantní srovnání a také jednoznačné a v zastupitelstvu města většinově přijatelné rozhodnutí o dalším postupu.

Zastupitelstvo také uložilo zastupitelům Marku Andělovi, Jiřímu Černému a Lukáši Nebesovi, kteří loni iniciovali nové referendum, aby předložili materiál, ve kterém uvedou, v jakém rozsahu by měla rekonstrukce být a jaké stavební úpravy by měla zahrnovat. „Na základě tohoto dokumentu by pak bylo možné rozpracovat variantu rekonstrukce včetně její finanční náročnosti. Tento materiál by zastupitelé měli předložit do 31. března 2023,“ dodala Petra Měšťanová.