Nový portál zobrazuje pohyb vozidel zimní údržby

Ilustrační foto Shutterstock

OLOMOUCKÝ KRAJ – S návratem zimního počasí do ČR Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravilo webový portál sledující stav údržby vozovek dálnic a silnic I. třídy. Portál je určený pro veřejnost za účelem informování o aktuálně prováděné zimní údržbě.

Zmíněný webový portál zobrazuje aktuální polohu vozidel zimní údržby a poskytuje informace o čase posledního provedeného ošetření u jednotlivých dálnic a silnic I. třídy. Na portále jsou na mapě vykreslovány trasy a jednotlivá vozidla. Barva trasy je ovlivněna časovým intervalem posledního ošetření. Typ vozidla představuje typ údržby. Kliknutím na ikonu vozidla se zobrazí detail jízdy identifikující orientaci vozidla a činnost údržby. Silnice, která není barevně označena, nebyla v posledních 6 hodinách ošetřena.Portál „Pohyby vozidel zimní silniční údržby“ je k dispozici ZDE (odkaz naleznete také na webu dopravniinfo.cz  pod  symbolem vločky na horní liště v pravém horním rohu). Podrobný popis webu je k dispozici po kliknutí na tlačítko nápovědy „?“ v pravém horním rohu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

V souladu s platnou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do prvního pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku překážky ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních vozidel k odstranění této překážky nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

ŘSD zajišťuje průjezdnost více než tisíc kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 kilometrů dálnice. Zbývající úseky dálnic a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD. Během letošní zimy se o průjezdné komunikace stará v rámci SSÚD ŘSD 793 našich zaměstnanců. Do připravených směn je zařazeno celkem 662 řidičů a 131 dispečerů. Další kapacity, především pro údržbu silnic I. třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem,” uvedla mluvčí ŘSD Tereza Primová.