Nemocné topoly u hřbitova v Prostějově musely k zemi

Foto a zdroj Magistrát města Prostějova

PROSTĚJOV – Už v roce 2021 musely být kvůli provozní bezpečnosti vykáceny čtyři topoly u hřbitova v Prostějově, jejichž kmeny byly úplně vyhnilé. Před několika dny šlo k zemi i zbývajících pět topolů, u nichž byl zjištěn také silně zhoršený zdravotní stav. Náhradní výsadba bude provedena podél cyklostezky na Bedihošť.

V roce 2021 bylo odbornou arboristickou firmou, která pro město Prostějov provádí pravidelné hodnocení stavu stromů v jeho majetku, vyhodnoceno, že u hřbitova v Brněnské ulici v Prostějově je kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu a provozní nebezpečnosti třeba pokácet čtyři topoly, jejichž kmeny byly úplně vyhnilé. Letos šlo k zemi zbývajících pěti topolů před hřbitovem, u nichž byl také zjištěn silně zhoršený zdravotní stav. „Stromy měly zřetelně sníženou vitalitu, zhoršenou stabilitu, infekci bází kmene, infekci větví, trhliny a dutiny ve kmeni, suchý vrchol, poškozené kořenové náběhy a kořeny. Dřeviny rostly v těsné blízkosti cyklostezky, parkoviště a frekventované silnice, kde hrozily škody na zdraví či majetku v případě jejich pádu, byly neperspektivní a na stanovišti již neplnily svůj funkční a estetický význam. Z důvodu provozní bezpečnosti bylo požádáno o povolení k jejich kácení, které orgán ochrany přírody v listopadu 2022 vydal,“ informoval prostějovský náměstek primátora pro komunální oblast Jiří Pospíšil.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Kácení pěti topolů u městského hřbitova probíhalo v minulých dnech, dokončeno bylo o víkendu 28. – 29. ledna. Za pokácené stromy bude do 31.prosince provedena náhradní výsadba v podobě pěti listnatých stromů podél cyklostezky na Bedihošť. Na původním místě totiž není možné nové stromy vysadit, protože se jedná o zpevněnou asfaltovou plochu podélného parkování, která zasahuje až ke kořenovým náběhům topolů.