Cyklostezka i pobytové schodiště: park Cihelná se po opravách brzy znovu otevře

Z parku je krásný výhled na Prahu. / Zdroj: MČ Praha 1

PRAHA – Obyvatelé Prahy 1, ale i sousedních čtvrtí se mohou těšit na brzké otevření revitalizovaného parku Cihelná na Malé Straně. Kolaudaci parku schválil stavební úřad Prahy 1 koncem ledna. Několik nedostatků, které radnice Jedničky po stavebních úpravách shledala, chce ještě řešit v rámci reklamací během následujících 15 dní.

Park Cihelná se rozkládá na Malé Straně mezi Mánesovým mostem, vltavským nábřežím a Cihelnou ulicí. Díky překrásnému výhledu na Prahu přímo od hladiny řeky Vltavy býval častým cílem vycházek místních i turistů. Jeho vybavení ale časem dosloužilo, v neutěšeném stavu byla i místní zeleň a nejasně vyznačené cesty pro pěší i cyklisty. Zprovoznit bylo potřeba i cestu pod Mánesovým mostem, kde bylo dříve jen nevzhledné zákoutí.

Revitalizace měla kromě odstranění těchto nepříjemností přinést například vybudování nové cyklostezky, která významně přispěje k tomu, aby byly cesty z Holešovic na Malou Stranu příjemnější a bezpečnější. Novinkou je také pobytové schodiště, na kterém si lidé budou moci posedět. Povrchy cest v parku jsou mlatové – podle místostarostky Prahy 1 Kateřiny Klasnové na nich ještě bude potřeba dosypat nerovnosti a odstranit boule. „Požádala jsem také o přetření graffiti na zdech, aby nově otevřený park nehyzdilo,“ dodává Klasnová. Nutné bude také až do dubna či května, tedy do první seče, nechat oplocenou severní část parku, která už byla oseta, ale zatravněna ještě není.

Cyklostezka vede pod Mánesovým mostem a umožní pohyb i pěším. / Zdroj: MČ Praha 1
K posezení s výhledem na Rudolfinum lákají nové lavičky. / Zdroj: MČ Praha 1
Lidé si budou moci posedět i na schodech. / Zdroj: MČ Praha 1