Silnice mezi Ronovem a Novými Dvory projde rekonstrukcí. Řidiče čekají semafory

Foto: ŘSD ČR

HAVLÍČKŮV BROD – Ředitelství silnic a dálnic ČR chce letos zahájit opravu silnice I/19 mezi Ronovem nad Sázavou a Novými Dvory, včetně průtahu obcí. V současné době vybírá z devíti nabídek zhotovitele. Práce jsou naplánovány na první polovinu roku.

Silnice mezi Novými Dvory a Ronovem je ve špatném stavu, místy se vyskytují trhliny, koroze a výtluky. Úsek o délce 2 815 metrů měl být opraven již vloni, ale kvůli souběhu dalších staveb bylo zahájení přesunuto na letošní stavební sezónu. Zlepšení technického stavu a zkvalitnění povrchu vozovky povede k prodloužení její životnosti.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

„Za tímto účelem dojde k odfrézování obrusné a ložní asfaltové vrstvy v celkové tloušťce 100–110 mm a pokládce nových asfaltových modifikovaných vrstev. Provedená diagnostika ukázala, že ve dvou úsecích je již nezbytné provést také lokální sanace konstrukční vrstvy vozovky. Celkem se zatím jedná o 500 metrů, přičemž další nutnost sanací může vyvstat po vyfrézování ložné vrstvy,“ uvedl mluvčí ŘSD ČR Martin Buček. V rámci oprav dojde i na zpevnění krajnic, pročištění silničních příkopů či doplnění svodidel.

„Předpokládáme, že oprava bude probíhat za provozu po polovinách vozovky s kyvadlově řízeným provozem. V úsecích, kde bude nutné konstrukci vozovky sanovat, by mohlo dojít k úplné uzavírce,“ dodal Martin Buček. Práce by měly být hotovy do tří měsíců od zahájení, to silničáři plánují během 1. poloviny letošního roku, v závislosti na postupu výběrového řízení a koordinaci dalších staveb.

Foto: ŘSD ČR
Foto: ŘSD ČR