Začala stavba nového úseku dálnice D6 u Hořesedel. Kdy bude hotová?

Foto: MD ČR

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Stavební stroje se dnes rozjely na novém úseku D6 u Hořesedel, který navazuje na již stavěnou část u Krupé. Ještě letos se pak rozjedou práce i na navazujícím úseku u Hořoviček. „Po dokončení obou úseků se řidičům a cestujícím zrychlí a zpohodlní cesta do západní části Středočeského a Karlovarského kraje“, přislíbil ministr dopravy Martin Kupka.

Vzhledem k rostoucí dopravní intenzitě  současná silnice I/6 už není hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy vyhovující. V celé délce ji nahradí dálnicí D6. Dnes zahajovaná devítikilometrová stavba v délce  navazuje na dálniční úsek u Krupé, kde byly práce zahájeny v loňském roce.

Hořesedly se nadechnou

Nový dálniční úsek odvede veškerou tranzitní dopravu z obce Hořesedly. Významně se tak zlepší životní podmínky místních obyvatel. Sníží se riziko nehod chodců a cyklistů a poklesne také imisní zátěž a hluk.

Bezpečněji u Rozkoše

Nebezpečné úrovňové křížení s železniční tratí u Rozkoše bude na dálnici nahrazeno mimoúrovňovým. Nová čtyřpruhová komunikace bude výrazně bezpečnější a umožní všem řidičům plynulejší jízdu.

Obchvat Hořoviček

Během následujících týdnů se zahájí další část stavby na obchvatu Hořoviček a s ohledem na průběh výběrového řízení dojde buď koncem letošního nebo začátkem příštího roku k zahájení stavby mezi Petrohradem a Lubencem, kde aktuálně probíhá záchranný archeologický výzkum,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Komunikace D6/I/6 je zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48. Spojuje hlavní město Prahu s průmyslovou aglomerací v severozápadní části republiky a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi, Jáchymovem a Františkovými Lázněmi. Vede z hlavního města ve směru Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice s Německem. Stavba je spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci OPD 3. Zhotoviteli jsou akciové společnosti Eurovia CS, Berger Bohemia a Stavby mostů. Cena stavby činí dle smlouvy: 1 886 mil. Kč bez DPH. Plánovaný termín realizace: 2023–2025.

 

Zdroj: ŘSD