V novém domově pro seniory v Jihlavě vznikne mateřská škola s celodenním provozem

Foto: Kraj Vysočina

JIHLAVA – Součástí nově zřizovaného Sociálního centra Kraje Vysočina v Jihlavě bude od září školka pro děti od tří let. Rodičům nabídne 24hodinový provoz, takže zde děti budou moci i přenocovat.

V novém zařízení bude možno umístit 25 dětí. „Školka bude přednostně přijímat děti zaměstnanců domova, přilehlé nemocnice a záchranky, zbývající místa posílí nabídku kapacit předškolních zařízení v krajském městě,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Fungování školky v blízkosti doma pro seniory se již osvědčilo v Havlíčkově Brodě. „Je zde obdobně organizované předškolní zařízení již od září 2020. Jak vedení organizace, tak i paní učitelky z mateřské školy si způsob spolupráce velmi chválí. Společně připravují aktivity na propojení generací,“ popsal radní Kraje Vysočina Jan Tourek.

O provoz školky se bude starat městská organizace Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava. „Kraj Vysočina prostory vybaví nábytkem a vším, co bude třeba po dohodě s provozovatelem, tedy příspěvkovou organizací města. Pro fungování školky budou vyhrazeny prostory větší než 200 m2, počítá se i s úpravou venkovních ploch, tak aby vyhovovaly potřebám školky,“ doplnil radní Kraje Vysočina Karel Janoušek.

Do nového Sociálního centra Kraje Vysočina v areálu jihlavské nemocnice by se mohli první senioři začít stěhovat na přelomu února a března. Část ze 138 lůžek bude vyhrazena pro lidi s demencemi, kteří potřebují zvláštní péči. Kromě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem zde bude i pobytová odlehčovací služba a denní stacionář pro 20 klientů.