VIDEO: V Národním parku Podyjí udržují stepní trávníky exmoorské koně

Zdroj: CHKO Podyjí

ZNOJMO – Exmoorští koně dorazili do Národního parku Podyjí v roce 2018 a od té doby pomáhají udržovat stepní trávníky u Havraníků a luční porosty na Mašovické střelnici.

Před druhou světovou válkou žilo na celém světě jen 45 kusů starobylého plemene exmoorských koní. To se ale podařilo zachránit a nyní se plemeno šíří na vybraná stanoviště po celé Evropě, především jako druh kopytníka, který pomáhá chránit cenné lokality před zarůstáním nálety Stepní trávníky u Havraníků a luční porosty na Mašovické střelnici vyžadují trvalou péči člověka a hospodářských zvířat, jinak by za krátko zarostly náletovými dřevinami. Koně pomáhají udržovat jejich pestrost a v péči o rozsáhlé plochy se skvěle osvědčili. „Pastva krajinu Podyjí utvářela po staletí, a když začala mizet, začalo zarůstání ohrožovat i cenné světlé lesy a vřesoviště, tedy místa, na kterých se vyskytuje řada mimořádně vzácných druhů rostlin a živočichů. Exmoorští koně nám pomáhají tyto lokality udržovat. Je to jedno z nejstarších plemen koní, které je výborně uzpůsobeno k tomu, aby v přírodě vydrželo po celý rok bez lidské péče,“ říká entomolog Správy NP Podyjí Robert Stejskal, který je průvodcem ve videu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.