Ve Chvaleticích na Pardubicku probíhají testy těžby manganu

Zdroj: Krajský úřad Pardubice

CHVALETICE – V okolí města se chystá zahájení těžby manganu z chvaletických odkališť, která zde zbyla po těžbě pyritu. Je to největší zdroj manganu na území Evropské unie.

Zdroj, nalezený ve Chvaleticích, může nahradit až třetinu spotřeby manganu, ze kterého se vyrábí na evropském trhu baterie. „Společnost Mangan Chvaletice zde plánuje vytěžit miliony tun manganu. Celý projekt má samozřejmě ekonomický potenciál,“ uvedl radní Pardubického kraje Miroslav Krčil. Je zde i významný přínos ke zlepšení životního prostředí. Těžbou manganu v odkalištích v Trnávce a Chvaleticích se zamezí, aby nebezpečné látky unikaly do Labe, k čemuž teď dochází. Těžbou se začne také rekultivovat celé území.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Dalším plusem je dopad na pracovní trh. „Projekt počítá podle informací investora se vznikem až čtyři sta nových míst,“ dodal Krčil. Kanadský podnik má v současnosti sjednané kontrakty s výrobci baterií, po kterých je rostoucí poptávka.