Kdo je připraven, není překvapen: U Rokytky a Botiče simulují povodně

Takto vypadala rozvodněná Rokytka v roce 2013. / Zdroj: Lesy hlavního města Prahy

PRAHA – Zvládla by Praha případné rozvodnění potoků Botič a Rokytka? Zjistit to má cvičení, které tento týden na obou tocích probíhá. Prověřit má především plynulé a spolehlivé předávání informací z terénu mezi jednotlivými subjekty, které by se na řešení skutečných povodní podílely.

Povodňová cvičení se opakují od roku 2017 v intervalu 1 až 2 roky v povodí Botiče, Rokytky a Litovicko-Šáreckého potoka. Zúčastňují se jich zástupci obcí a obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje a městské části hlavního města Prahy, jejichž územím potoky protékají, dále Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Povodí Vltavy a Lesy hlavního města Prahy jako správce Botiče, Hostivařské přehrady, Rokytky a retenční nádrže Čihadla. Poznatky ze cvičení se dále používají pro aktualizaci povodňových plánů a zpřesnění systému komunikace.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Výstraha meteorologů i fiktivní déšť

Cvičení vždy začíná výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu varující před možným výskytem intenzivních přívalových srážek v oblasti. Výstražné SMS zprávy také přijdou dotčeným obcím a městským částem v povodí Botiče a Rokytky. Následuje fiktivní déšť zvyšující průtok vodních toků na úroveň 2. stupně povodňové aktivity. Povodňové hlídky v jednotlivých obcích pak vyrazí do terénu ověřit, jak vysoko ve skutečnosti voda stoupla. Poté předávají zprávy o postupující povodni telefonními hovory, SMS zprávami a e-maily. Hlídky se pak na místo vracejí, aby prostřednictvím opakovaných odečtů výšky hladiny zjistily, zda povodeň nabírá na síle nebo naopak opadává. Na základě jejich informací přijímají jednotlivé obce, městské části i hlavní město Praha odpovídající bezpečnostní opatření.

Také rozvodněný Botič umí nadělat dost škody. / Zdroj: Lesy hlavního města Prahy