Brno řeší zelené střechy i divoká zvířata ve městě

Ilustrační foto

BRNO – Brno poskytne další dotace zájemcům o zelené střechy. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou také provede výzkum volně žijících zvířat.

I v letošním roce město poskytuje ekodotace, které mají u Brňanů velký úspěch. Třem subjektům přislíbilo 410 tisíc korun na realizaci zelených střech, což jsou první úspěšné žádosti v letošním roce. Dalším třem žadatelům, kteří už zelené střechy postavili, pošle 1,350 milionu korun. Dalších téměř 50 tisíc poskytne těm, kteří požádali o dotaci v programu Nachytej dešťovku!

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Dalším bodem je zapojení do výzkumu Hospodářské a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat ve městě, který vede Mendelova univerzita. „Odborníci se zaměří na fenomén přizpůsobování života divokých zvířat v blízkosti lidských obydlí. S tím se setkáváme velmi často a mnohdy to vytváří konfliktní situace,“ řekl Jaroslav Suchý, náměstek primátorky. Výsledkem studie bude plán, jak se v takových situacích chovat. Brno se zapojí tak, že poskytne součinnost magistrátních odborů, městské policie nebo společnosti Lesy města Brna.