Jak se dostat ke své zdravotní dokumentaci, když váš lékař skončí. Pacient ji totiž dostat nesmí

Zdroj: shutterstock

Možná se vám to už stalo. Jdete po delší době ke svému lékaři a najednou s překvapením zjistíte, že jeho ordinace zmizela. Takové zjištění nebylo nikdy příjemné. V dnešní době akutního nedostatku některých lékařských odborností je však celá situace o to horší. Co tedy dělat, když tam, kde dříve na dveřích visela ordinační doba vašeho praktika, ortopeda či zubaře, nenajdete nic, v lepším případě oznámení o ukončení činnosti?

Původní lékař odchází a nový přichází

Ambulantní ordinace bývá většinou ukončena z důvodu odchodu lékaře do důchodu, závažného zhoršení jeho zdravotního stavu nebo úmrtí. Například zemře-li lékař, může v jeho činnosti pokračovat jiný lékař. Ten však musí zahájit ordinaci nejpozději do 60 dnů ode dne úmrtí daného lékaře. Informace pro pacienty o těchto změnách by měly být vyvěšeny již ve vlastním zájmu nového pokračovatele v místě dosavadní ordinace.

Když ordinace zanikne

V případě, že lékař nebude mít svého nástupce, jeho ordinace zanikne. Pokud řešíte nějaký zdravotní problém, tudíž vaše zdravotní dokumentace obsahuje celou řadu důležitých nálezů a lékařských zpráv, pak vás nutně napadnou otázky typu: Kde skončila moje zdravotní dokumentace? Jak se k ní dostanu?

Jestliže zdravotnické zařízení zanikne, je dokumentace ošetřovaných pacientů převzata a uložena u správního úřadu, jenž vydal rozhodnutí o registraci zdravotnického zařízení. Zpravidla se jedná o příslušný krajský úřad. Ten má za úkol dát veřejně ve známost, že zdravotnickou dokumentaci převzal, a to takovým způsobem, aby informoval co nejvíce pacientů (např. oznámení na úřední desce).

Vaši dokumentaci vám nepředají

Svou zdravotnickou dokumentaci si však nemůžete na daném úřadu osobně vyzvednout. V případě potřeby můžete pouze požádat o kopie z dokumentace. Zdravotnickou dokumentaci totiž nelze předat do rukou pacienta ani osobně, ani poštou. Ten si musí nejdříve najít nového lékaře. A teprve nový lékař může vystavit příslušnému úřadu žádost o zaslání vaší zdravotnické dokumentace. V této žádosti vy jakožto pacient potvrdíte, že souhlasíte, aby úřad předal vaši dokumentaci zvolenému lékaři, resp. že jste si ho zvolili jako ošetřujícího lékaře.

Jestliže lékař odchází jen dočasně, přeruší svou činnost. Za přerušení se považuje, když zdravotní služby nejsou nepřetržitě poskytovány po dobu delší než jeden měsíc. Přerušit lze maximálně na jeden rok. Lékař musí informaci o přerušení své ordinace oznámit minimálně 60 dnů předem, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popř. na svých internetových stránkách. Rovněž by měl požádat příslušný správní orgán, na jehož území poskytuje své zdravotní služby, o zveřejnění informace na úřední desce. V případě, že ho bude zastupovat někdo jiný, měly by zde být uvedeny bližší informace. Rovněž musí být uvedeno datum, dokdy je schopen vyhovět žádosti nového lékaře pacienta (který se rozhodl změnit lékaře) o předání zdravotnické dokumentace.